Bratislava má vyše 1300 nástupíšť pre MHD. Podľa nového dizajn manuálu by žiadna plocha nástupišťa nemala byť z asfaltu 

11. novembra 2022

Plochy nástupíšť mestskej hromadnej dopravy majú vo verejnom priestore veľmi silné zastúpenie. Aj preto je dôležité, aby tieto miesta vyzerali jednotne.

Pred
Po

Zastávky MHD sú neoddeliteľnou súčasťou každého mesta. V celej Bratislave je vyše 1300 nástupíšť, ktoré tvoria dôležitú sieť mestskej hromadnej dopravy. V minulosti sa nezvyklo pristupovať k vzhľadu nástupíšť koncepčne. Mnohé majú rôzny typ povrchu ako je dlažba alebo asfalt, či odlišne značené varovné a signálne pásy pre slabozrakých, čo pôsobí rušivo. Odborníci z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) dokončili dokument s názvom Princípy a štandardy povrchov nástupíšť MHD, ktorý nastavuje pravidlá pre ich jednotnejší vzhľad. 

„Nové pravidlá vznikajú v čase veľkej obnovy MHD zastávok a nástupíšť v našom meste. Aj vďaka tomuto načasovaniu už dnes vidíme prvé zmeny, ktoré vedú ku krajším verejným priestorom. Napríklad nedávno zrekonštruované električkové zastávky Pionierska, Riazanská, Mladá garda, Nám. Biely kríž či Stanica Vinohrady na Račianskej ulici sú jedny z prvých, kde sa uplatnili viaceré princípy z našich manuálov. Ukážkovou modernizáciou prešla aj autobusová zastávka na Šafárikovom námestí. Spomenuté nástupišťa sú správne vydláždené a nepôsobia rušivo. Rôzne prvky zastávky, ako označníky, prístrešky a smetné koše, sú osádzané štandardizovane, vďaka čomu sa zastávky vizuálne zjednotili. Som presvedčený, že ľudia, ktorí sa na zastávkach združujú, si zaslúžia vyšší kvalitatívny a estetický štandard,“ povedal Roman Žitňanský, riaditeľ Sekcie verejných priestorov z MIB. 

Dokument definuje materiály povrchov nástupíšť MHD podľa zonácie mesta. Čo najviac nástupíšť na území Bratislavy sa má dláždiť. Nástupištia z asfaltu by sa mali postupne z ulíc mesta vytratiť. Žitňanský vysvetlil, že výhodou dlažby je, že je udržateľnejšia, estetickejšia, ľahko opraviteľná, jednoduchšia na údržbu, vodopriepustná a neprehrieva sa ako asfalt. 

Dôležitým prvkom má byť umiestnenie hmatateľných povrchov, ako sú varovné a signálne pásy pre lepšiu orientáciu cestujúcich so zrakovým postihnutím. Aby boli tieto prvky čo najefektívnejšie, autobusové či električkové nástupištia ich budú mať umiestnené rozdielne.

V manuáli sú zahrnuté rôzne modelové situácie, keďže niekde sa nástupište nachádza na chodníku, inde na samostatnom ostrovčeku. Pre všetky tieto situácie existujú konkrétne pravidlá, aby sa nástupišťa vytvárali koncepčne.

S dokumentom Princípy a štandardy povrchov nástupíšť MHD pracujú mestské organizácie, predovšetkým Dopravný podnik Bratislava (DPB), ktorý zastrešuje výmenu väčšiny zastávok v meste. Manuál obsahovo dopĺňa dokument, ktorý MIB vydal vlani, a ktorý riešil samotné zastávky MHD a prístrešky z hľadiska tvaru, veľkosti či vhodného umiestnenia.

„Po zjednotení vizuálnych prvkov na zastávkových označníkoch a unifikácii prístreškov prichádza na rad vizuálne a funkčné zjednotenie zastávky ako celku. Na vzniku tohto dokumentu spolupracovali aj naši kolegovia z DPB a mnohé štandardy už využívame v praxi pri Programe obnovy a doplnenia prístreškov v celom meste,“ povedal Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB.

Metropolitný inštitút Bratislavy od svojho vzniku dokončili 18 princípov a štandardov na rôzne prvky vo verejnom priestore, ako sú smetné koše, lavičky, reklama, pouličné osvetlenie či zeleň.  Dokumenty sú súčasťou Manuálu verejných priestorov a dokopy tvoria koncepčné pravidlá, ako by sa mali verejné priestory v meste tvoriť a obnovovať. Docieli sa tým jednotný vzhľad ulíc bez vizuálneho smogu a bariér.

Všetky materiály sú voľne dostupné na našom webe.  

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Aký počet neobývaných bytov je v Bratislave? 

9. 11. 2023

Keďže v Bratislave badať pokles dostupnosti bývania, je nevyhnutnou otázkou, do akej miery je tento problém podporený investičnými bytmi, ktoré sú dlh...

Premena Mlynských nív: Ako má vyzerať štvrť 21. storočia?

24. 10. 2023

Zóna Mlynské nivy chce byť štvrťou 21. storočia, kde sa bude ľuďom nielen dobre bývať či pracovať, ale aj žiť. Čo všetko by sa malo na ploche s rozloh...

Nová metodika pre budovanie občianskej vybavenosti: rozvoj mesta založený na transparentných pravidlách

17. 10. 2023

Metropolitný inštitút Bratislavy predstavuje návrh transparentných pravidiel, podľa ktorých sa developeri budú podieľať na budovaní občianskej vybaven...