Sad Janka Kráľa

Najväčší mestský park Bratislavy. Umožňuje návštevníkom vychutnať si prírodu bez toho, aby im chýbala živosť mesta. Nespočetné množstvo Instagramerov zažívajú park prostredníctvom rôznych voľnočasových aktivít, ktoré poskytuje a môžu si tak spraviť perfektný záber.

 1. Magnet pre influencerov a zanietených Instagramerov
 2. Jesenná krajina zázrakov
 3. Celoročná možnosť voľnočasových aktivít

Popularita oranžových Insta príspevkov

Sad Janka Kráľa, ktorý sa nachádza na petržalskej strane nábrežia Dunaja, dominuje nielen svojou veľkosťou, ale aj historickým významom. Obrovské množstvo príspevkov na Instagrame, lajkov a komentárov potvrdzujú, že tento najstarší mestský park je aj najznámejší a najnavštevovanejší.

verejné príspevkyunikátni používatelialajkykomentáre
10,4245,9531,002,53821,1231

Doteraz je celosvetovo zverejnených cez 10 000 príspevkov. Medzi nimi sa nachádzajú početné príspevky od popredných slovenských influencerov, amatérskych fotografov a ľudí, ktorí radi občas zapózujú pred objektívom fotografa. Predovšetkým na jeseň sa zdá, že veľa užívateľov Instagramu jednoducho nevie odolať možnosti zachytiť zlatý list objektívom telefónu.

2.8% 10.9% 3.1% 1.9% #spring #autumn #summer #winter Sad JankaKráľa Jazero Rohlík 2.3% 4.6% 5.4% 0% #spring #autumn #summer #winter 2.5% 6.2% 1.5% 2.7% #spring #autumn #summer #winter Horský park 13.4% 6% 4.8% 1.1% #spring #autumn #summer #winter Medickázáhrada 3.4% 10.2% 0.4% 7% #spring #autumn #summer #winter Mestskélesy

Popularita hashtagov, ktoré slúžia na sebareprezentáciu, ako napríklad #photooftheday, #slovakgirl alebo #instagood, neustále narastá. Google Vision pattern recognition algorithm (algoritmus rozpoznávania prvkov z obrazu spoločnosti Google) často identifikoval predovšetkým estetiku tzv. bleskovej fotografie (14%) a iných prvkov, ktoré súvisia s Instagramom, ako napríklad „úsmev“ (15%) alebo „výraz“ (10%). Vysvetľuje to relatívne vysoký podiel kategórií „sebaprezentácia” a „šťastie”, ktoré sa bežne vyskytujú medzi ctižiadostivými Instagramermi, ktorí sa snažia uloviť čo najväčší počet followerov.

animals

built elements

food & events

friends & family

happiness & love

nature

outdoor activity

photography

self-promotion

Sad Janka KráľaSad

2.8%

2.85%
animals
297 of 10424 posts

9.6%

9.58%
built elements
999 of 10424 posts

8.1%

8.09%
food & events
843 of 10424 posts

10.5%

10.5%
friends & family
1093 of 10424 posts

18.5%

18.5%
happiness & love
1926 of 10424 posts

32.4%

32.4%
nature
3382 of 10424 posts

18.2%

18.2%
outdoor activity
1901 of 10424 posts

14.5%

14.5%
photography
1511 of 10424 posts

17.1%

17.1%
self-promotion
1781 of 10424 posts
Horský ParkHorský

7.2%

7.23%
animals
321 of 4442 posts

6.6%

6.55%
built elements
291 of 4442 posts

5.8%

5.81%
food & events
258 of 4442 posts

6.4%

6.39%
friends & family
284 of 4442 posts

12.5%

12.5%
happiness & love
554 of 4442 posts

26.0%

26.0%
nature
1157 of 4442 posts

21.2%

21.2%
outdoor activity
943 of 4442 posts

7.1%

7.11%
photography
316 of 4442 posts

9.2%

9.19%
self-promotion
408 of 4442 posts
Medická ZáhradaMedická

0.4%

0.414%
animals
8 of 1934 posts

4.5%

4.50%
built elements
87 of 1934 posts

16.2%

16.2%
food & events
313 of 1934 posts

10.0%

10.0%
friends & family
194 of 1934 posts

20.4%

20.4%
happiness & love
395 of 1934 posts

47.5%

47.5%
nature
919 of 1934 posts

15.1%

15.1%
outdoor activity
292 of 1934 posts

17.6%

17.6%
photography
340 of 1934 posts

22.1%

22.1%
self-promotion
427 of 1934 posts
Mestské LesyLesy

3.8%

3.82%
animals
18 of 471 posts

2.3%

2.34%
built elements
11 of 471 posts

1.3%

1.27%
food & events
6 of 471 posts

6.2%

6.16%
friends & family
29 of 471 posts

7.4%

7.43%
happiness & love
35 of 471 posts

52.0%

52.0%
nature
245 of 471 posts

27.6%

27.6%
outdoor activity
130 of 471 posts

13.6%

13.6%
photography
64 of 471 posts

12.3%

12.3%
self-promotion
58 of 471 posts
Jazero RohlíkRohlík

20.8%

20.8%
animals
27 of 130 posts

3.1%

3.08%
built elements
4 of 130 posts

2.3%

2.31%
food & events
3 of 130 posts

4.6%

4.62%
friends & family
6 of 130 posts

11.5%

11.5%
happiness & love
15 of 130 posts

46.9%

46.9%
nature
61 of 130 posts

13.8%

13.8%
outdoor activity
18 of 130 posts

8.5%

8.46%
photography
11 of 130 posts

5.4%

5.38%
self-promotion
7 of 130 posts

Perfektná kombinácia mesta a prírody

Zo skúmaných parkov Sad Janka Kráľa poskytuje najatraktívnejšiu rovnováhu medzi mestom a prírodou. Táto harmónia sa ukazuje v širokej škále aktivít, od typických víkendových prechádzok po pikniky, jogu a behanie.

Pozornosť fotografa priťahuje nielen zeleň, ale aj architektonické skvosty. Park situovaný na dunajskom nábreží je bohatý na pútavé prvky, ako je napríklad gotická veža alebo UFO na moste.

Ideálne miesto na stretávanie

Sad Janka Kráľa je spoločenské miesto, kde sa ľudia radi stretávajú so svojimi blízkymi, priateľmi, známymi a príbuznými. Prítomnosť pomerne vysokého množstva rodičov s deťmi alebo bábätkami svedčí o tom, že miesto je vnímané ako priateľské k deťom. Návštevníci vnímajú pozitivitu, ktorá je vytvorená ich prítomnosťou, čo je možné vidieť na dominancii kategórie „rodina a priatelia“, ktorá sa zároveň silno prelína s príspevkami na tému „šťastie a láska“.

Zaujímavé je, že tieto deklaratívne sentimenty – vychádzajúc z hashtagov, ktoré vytvorili užívatelia – sa spájajú s formálnejšími výrazmi ľudí na fotkách, ktoré identifikoval algoritmus rozpoznávania prvkov.

Nasledujúci graf znázorňuje vzťah medzi všetkými kategóriami – každý kruh predstavuje počet príspevkov, ktoré spadajú do vybraných dvoch tém, ktoré sa nachádzajú na priesečníku riadka a stĺpca. Je zjavné, že príroda sa spája s množstvom ďalších tém – čo zase nie je prekvapivé vzhľadom na to, že tvorí pozadie pre iné aktivity v parku.

nature happy/love self- promo photo- graphy activity friend/family built elements food /events animals nature 128 511 202 446 1058 863 879 1077 happy/love self- promo photo- graphy activity friend/family built elements food /events animals happy/love 105 185 203 533 1058 595 516 700 nature self- promo photo- graphy activity friend/family built elements food /events animals self- promo 58 232 138 260 700 1077 476 788 nature happy/love photo- graphy activity friend/family built elements food /events animals photo- graphy 49 206 89 261 516 879 326 788 nature happy/love self- promo activity friend/family built elements food /events animals activity 73 261 258 248 595 863 326 476 nature happy/love self- promo photo- graphy friend/family built elements food /events animals friend/family 51 63 83 533 446 248 261 260 nature happy/love self- promo photo- graphy activity built elements food /events animals built elements 18 98 63 185 511 261 206 232 nature happy/love self- promo photo- graphy activity friend/family food /events animals food /events 18 98 83 203 202 258 89 138 nature happy/love self- promo photo- graphy activity friend/family built elements animals animals 18 18 51 105 128 73 49 58 nature happy/love self- promo photo- graphy activity friend/family built elements food /events

Vplyv pandémie COVID-19

Na veľa miestach popularita verejných parkov a lesov vzhľadom na lockdown a zníženú mobilitu dosiahla vrchol. Alebo ani nie?

Na základe dát z Google máp, aktivita v prvom bratislavskom okrese v apríli 2021 v skutočnosti klesla o 22% v porovnaní s obdobím pred vypuknutím pandémie COVID-19. Zároveň sa zvýšila v susediacich oblastiach, až o 4% (bratislavský okres II), 41% (bratislavský okres III) a 20% (bratislavský okres IV)4.

Nie je to nič prekvapujúce, vzhľadom k tomu, že ľudia opustili kancelárie a školy v centre, usadili sa do rezidenčných štvrtí alebo okrajových častí. Avšak, spomedzi podobných parkov v centre Bratislavy5 – napríklad Horský park alebo Medická záhrada – iba Sad Janka Kráľa citeľne stratil svojich Instagram priaznivcov.

Verný dav? Ani nie.

Prečo ten pokles v popularite? Nie sú nám známe motivácie Instagramerov, ktorí park navštevujú, domnievame sa ale, že Sad Janka Kráľa sa stal obeťou svojej predchádzajúcej príťažlivosti pre veľmi rôznorodé skupiny obyvateľstva.

Potvrdzuje to pomer vzájomných návštevníkov parkov, ktorí publikovali príspevky z viacerých lokácií. Iba 14.5% z Instagramerov zo Sadu Janka Kráľa zverejnili príspevok aj z iného parku – ostrý kontrast s 38.3% z Medickej záhrady, ktorá je podobným oddychovým miestom v centre.

Tak nízka hodnota by sa mohla interpretovať ako lojálnosť voči jednému parku. Avšak pravdepodobnejšie je, že veľa z týchto ľudí nie sú pravidelní návštevníci, ale turisti z centra alebo zákazníci susediaceho obchodného centra.

in Sad

in Horský

in Medická

in Lesy

in Rohlík

Sad Janka Kráľa visitorsSad visitors

0.0%

0.00%
in Sad
0 of 5953 unique visitors

7.4%

7.41%
in Horský
441 of 5953 unique visitors

5.8%

5.76%
in Medická
343 of 5953 unique visitors

0.9%

0.907%
in Lesy
54 of 5953 unique visitors

0.4%

0.403%
in Rohlík
24 of 5953 unique visitors
Horský Park visitorsHorsky visitors

18.9%

18.9%
in Sad
441 of 2338 unique visitors

0.0%

0.00%
in Horský
0 of 2338 unique visitors

5.5%

5.52%
in Medická
129 of 2338 unique visitors

1.2%

1.15%
in Lesy
27 of 2338 unique visitors

0.3%

0.342%
in Rohlík
8 of 2338 unique visitors
Medická Záhrada visitorsMedicka visitors

26.0%

26.0%
in Sad
343 of 1318 unique visitors

9.8%

9.79%
in Horský
129 of 1318 unique visitors

0.0%

0.00%
in Medická
0 of 1318 unique visitors

1.8%

1.82%
in Lesy
24 of 1318 unique visitors

0.7%

0.683%
in Rohlík
9 of 1318 unique visitors
Mestské Lesy visitorsLesy visitors

22.2%

22.2%
in Sad
54 of 243 unique visitors

11.1%

11.1%
in Horský
27 of 243 unique visitors

9.9%

9.88%
in Medická
24 of 243 unique visitors

0.0%

0.00%
in Lesy
0 of 243 unique visitors

4.1%

4.12%
in Rohlík
10 of 243 unique visitors
Jazero Rohlík visitorsRohlik visitors

38.1%

38.1%
in Sad
24 of 63 unique visitors

12.7%

12.7%
in Horský
8 of 63 unique visitors

14.3%

14.3%
in Medická
9 of 63 unique visitors

15.9%

15.9%
in Lesy
10 of 63 unique visitors

0.0%

0.00%
in Rohlík
0 of 63 unique visitors

Čo je ešte dobré vedieť o parku

 1. Sad Janka Kráľa očividne ponúka perfektnú lokáciu na účely vytvorenia svadobných fotiek v prírode
 2. Ak hľadáte parťáka na skateboarding alebo slackline, určite sa po parku poobzerajte.
 3. Na rozdiel od iných parkov, Sad Janka Kráľa nie je obzvlášť obľúbený medzi majiteľmi zvierat

 1. Dáta uvedené v tomto článku sú z 1. apríla 2021. ↩︎
 2. Prečítajte si viac o tom, ako sme použili Google Vision API here. ↩︎
 3. Korelácia pre jazero Rohlík je síce vysoká, ale hodnota pre kategóriu „priatelia a rodina“ je pre tento park nízka. Navyše, vzorka príspevkov, ktoré sa týkajú jazera Rohlík je relatívne malá, preto je potrebné brať výsledok s rezervou. ↩︎
 4. Pozrite aj Google COVID-19 Mobility Report for Bratislava Region (správa spoločnosti Google ohľadom vplyvu pandémie COVID-19 na mobilitu v bratislavskom regióne) z 10. apríla 2021. (pdf) ↩︎
 5. Sad Janka Kráľa sa síce nachádza na území okresu Bratislava V, prakticky sa ale môže brať ako súčasť centrálneho okresu Bratislava I. ↩︎

ĎAĽŠÍ PARK