Horský park

Horský park je relatívne veľký, svojrázny park v blízkosti bratislavského historického centra. Známy a obľúbený je vďaka svojmu prírodnému a nedotknutému charakteru, čo vytvára vhodné prostredie na cvičenie a pohyb na čerstvom vzduchu.

  1. Únik do prírody v centre mesta
  2. Rozmanité miesto pre športových nadšencov
  3. Šteniatka ho zbožňujú

Športovanie v prostredí s lesným charakterom

Zdá sa, že Horský park je veľmi obľúbený športovými nadšencami v Bratislave, čo sa prejavuje v pomerne vysokom počte príspevkov v kategórii „vonkajšie aktivity“1. Obzvlášť populárny je medzi bežcami, chodcami a fitnes expertmi, ktorí park pravidelne navštevujú a využívajú na šport v prírode. Približne každý piaty príspevok z Horského parku obsahuje najmenej jeden hashtag, ktorý súvisí s tréningom.

animals

built elements

food & events

friends & family

happiness & love

nature

outdoor activity

photography

self-promotion

Sad Janka KráľaSad

2.8%

2.85%
animals
297 of 10424 posts

9.6%

9.58%
built elements
999 of 10424 posts

8.1%

8.09%
food & events
843 of 10424 posts

10.5%

10.5%
friends & family
1093 of 10424 posts

18.5%

18.5%
happiness & love
1926 of 10424 posts

32.4%

32.4%
nature
3382 of 10424 posts

18.2%

18.2%
outdoor activity
1901 of 10424 posts

14.5%

14.5%
photography
1511 of 10424 posts

17.1%

17.1%
self-promotion
1781 of 10424 posts
Horský ParkHorský

7.2%

7.23%
animals
321 of 4442 posts

6.6%

6.55%
built elements
291 of 4442 posts

5.8%

5.81%
food & events
258 of 4442 posts

6.4%

6.39%
friends & family
284 of 4442 posts

12.5%

12.5%
happiness & love
554 of 4442 posts

26.0%

26.0%
nature
1157 of 4442 posts

21.2%

21.2%
outdoor activity
943 of 4442 posts

7.1%

7.11%
photography
316 of 4442 posts

9.2%

9.19%
self-promotion
408 of 4442 posts
Medická ZáhradaMedická

0.4%

0.414%
animals
8 of 1934 posts

4.5%

4.50%
built elements
87 of 1934 posts

16.2%

16.2%
food & events
313 of 1934 posts

10.0%

10.0%
friends & family
194 of 1934 posts

20.4%

20.4%
happiness & love
395 of 1934 posts

47.5%

47.5%
nature
919 of 1934 posts

15.1%

15.1%
outdoor activity
292 of 1934 posts

17.6%

17.6%
photography
340 of 1934 posts

22.1%

22.1%
self-promotion
427 of 1934 posts
Mestské LesyLesy

3.8%

3.82%
animals
18 of 471 posts

2.3%

2.34%
built elements
11 of 471 posts

1.3%

1.27%
food & events
6 of 471 posts

6.2%

6.16%
friends & family
29 of 471 posts

7.4%

7.43%
happiness & love
35 of 471 posts

52.0%

52.0%
nature
245 of 471 posts

27.6%

27.6%
outdoor activity
130 of 471 posts

13.6%

13.6%
photography
64 of 471 posts

12.3%

12.3%
self-promotion
58 of 471 posts
Jazero RohlíkRohlík

20.8%

20.8%
animals
27 of 130 posts

3.1%

3.08%
built elements
4 of 130 posts

2.3%

2.31%
food & events
3 of 130 posts

4.6%

4.62%
friends & family
6 of 130 posts

11.5%

11.5%
happiness & love
15 of 130 posts

46.9%

46.9%
nature
61 of 130 posts

13.8%

13.8%
outdoor activity
18 of 130 posts

8.5%

8.46%
photography
11 of 130 posts

5.4%

5.38%
self-promotion
7 of 130 posts

Veľká rozloha a lesný charakter umožňujú vykonávať množstvo rozmanitých športových aktivít. Keď sa pozrieme iba na rebríček najviac populárnych hashtagov, mohli by sme usúdiť, že veľa používateľov považuje Horský park skôr za #les (6. miesto) ako #park (9.miesto).

Návštevníci zjavne vnímajú svoje aktivity viac uverejnenia-hodné než okolité prostredie parku, keďže Horský park má, na rozdiel od iných parkov, najnižšie percento príspevkov, ktoré sa viažu priamo na „prírodu“.

Príspevky z Horského parku majú najnižší počet hashtagov na príspevok (7.0) spomedzi všetkých lokácií (napríklad Medická záhrada má 10,6). Z tohto vyplýva predpoklad, že vo všeobecnosti príspevky z tohto parku pokrývajú naraz menej kategórií ako príspevky z iných oblastí2.

Prírodný charakter aj na Instagrame

Okrem toho, sebaprezentácia na Instagrame v Horskom parku je, v porovnaní s ostatnými parkmi, nízka. Každopádne, aj Google Vision pattern recognition algorithm (algoritmus rozpoznávania prvkov z obrazu spoločnosti Google), aj naše kategórie ukazujú, že ľudia radi park navštevujú s priateľmi a rodinou. Z tohto by sme mohli usúdiť, že príspevky z tejto lokácie sú, všeobecne povedané, viac prirodzené, realistické a spontánne v porovnaní s inými lokáciami, čo ešte viac posilňuje prírodný a športový charakter parku.

Samozrejme, v roku 2020 počas lockdownov bol Horský park obľúbeným miestom na únik do prírody. V porovnaní s minulým rokom sa zaznamenal značný nárast v počte príspevkov – okolo 26 %.

Podľa všetkého je Horský park najobľúbenejší mestský park medzi majiteľmi psov. Psíčkari aj ľudia bez psov sa chodia prejsť do tohto parku v približne rovnakej miere. Je to druhý najpopulárnejší spôsob aktívneho trávenia voľného času, ako je možné vidieť aj v rozpise kategórie „vonkajšie aktivity“.

Okrem toho, majitelia psov si dajú záležať na najlepšom možnom zábere svojho huňatého miláčika po celom Instagrame. Google Vision pattern recognition algorithm (algoritmus rozpoznávania prvkov z obrazu spoločnosti Google) identifikoval psa v 10 % príspevkov z Horského parku. Predpoklad, že park je útočiskom pre psov a ich majiteľov dokazuje aj fakt, že kategória „zvieratá“ (7 %) sa nachádza na vyšších priečkach v porovnaní s inými parkmi a dokonca aj v porovnaní s lesom.

Čo je ešte dobré vedieť o parku

  1. Rôznorodosť publikovaných hashtagov ukazuje, že ľudia trávia víkend radšej oddychovou prechádzkou ako vyčerpávajúcim behom. Toto je v kontraste s pracovnými dňami, kedy je behanie viac populárne.
  2. Dlhé schody v Horskom parku sú zjavne veľmi „instagramovateľné“ a obľúbené ako spestrenie extra motivovanými bežcami.

  1. Dáta uvedené v tomto článku sú z 1. apríla 2021. ↩︎
  2. Vzhľadom na centrálnu polohu parku, v okolí sa nachádza niekoľko reštaurácií a kaviarní, ktoré neváhajú použiť lokalitu a hashtag „Horský park“ vo svojej propagácii. Z tohto dôvodu sú čísla, ktoré sa týkajú jedla značne ovplyvnené reklamou. ↩︎

ĎAĽŠÍ PARK