Dokument Princípy a štandardy zastávok je koncepčným dokumentom venujúcim sa zastávkam v meste z hľadiska dizajnu.

Má určiť základné štandardy dizajnu zastávok a prvkov ich vybavenia, a tiež určiť princípy umiestňovania
prvkov v rámci zastávok. Zvláštny dôraz je kladený na umiestňovanie prístreškov.

Tento dokument nie je len zhrnutím príslušných technických noriem, ale má ambíciu zadefinovať aj kritériá kvality dizajnu pri zohľadnení potrieb širokého spektra užívateľov.

Posledná aktualizácia: február 2022