Dopravno-bezpečnostné zábradlia v mestách slúžia na ochranu ľudí. Fungujú ako bariéra v prípadoch, kedy by chodec mohol vojsť pod kolesá autá, do jazdnej dráhy cyklistu či električky, alebo mu hrozí pád z výšky. Zábradlia tak pomáhajú usmerňovať pohyb chodcov žiaducim smerom, aby sa predišlo život ohrozujúcim situáciám.

Dokument Princípy a štandardy zábradlí ponúka koncepčné pravidlá, vďaka ktorým sa zo zábradlia má stať funkčný a estetický prvok vo verejnom priestore. Definuje, v akých prípadoch je umiestňovanie zábradlia nadbytočné a ochranu či organizáciu priestoru je možné dosiahnuť bezbariérovými prostriedkami.

V dokumente sa autori venujú aj samotnému dizajnu zábradlia a prinášajú okrem všeobecných princípov aj konkrétne modelové situácie, ktoré sa na území Bratislavy často opakujú, vďaka čomu je možné na ne aplikovať rovnaké princípy.

Posledná aktualizácia: február 2023