Dopravno-bezpečnostné zábradlia v mestách slúžia na ochranu ľudí. Fungujú ako bariéra v prípadoch, kedy by chodec mohol vojsť pod kolesá autá, do jazdnej dráhy cyklistu či električky, alebo mu hrozí pád z výšky. Zábradlia tak pomáhajú usmerňovať pohyb chodcov žiaducim smerom, aby sa predišlo život ohrozujúcim situáciám.

Dokument Princípy a štandardy zábradlí ponúka koncepčné pravidlá, vďaka ktorým sa zo zábradlia má stať funkčný a estetický prvok vo verejnom priestore. Definuje, v akých prípadoch je umiestňovanie zábradlia nadbytočné a ochranu či organizáciu priestoru je možné dosiahnuť bezbariérovými prostriedkami.

V dokumente sa autori venujú aj samotnému dizajnu zábradlia a prinášajú okrem všeobecných princípov aj konkrétne modelové situácie, ktoré sa na území Bratislavy často opakujú, vďaka čomu je možné na ne aplikovať rovnaké princípy.

Prvé Princípy a štandardy zábradlí boli zverejnené vo februári 2023, v apríli 2024 prešli aktualizáciou.

Najnovšia verzia z apríla 2024 obsahuje tieto zmeny:

  • skrátenie základného segmentu z 2 m na 1,5 m (na viacerých stranách dokumentu a v schémach),
  • úpravu dizajnu navrhovaného zábradlia – zábradlie je navrhované v 2 alternatívach (v kapitole Dizajn):
    • dizajnové zábradlie (vyhotovené z pásoviny),
    • štandardné zábradlie (vyhotovené z joklových profilov),
  • priestorové vymedzenie používania dizajnového a štandardného zábradlia na území Bratislavy (v kapitole Zonácia).

Posledná aktualizácia: apríl 2024