Stojany na bicykle

Za posledné roky Bratislava zažila rastúcu mieru záujmu o cyklistickú dopravu ako alternatívu k iným formám dopravy. No okrem budovania cyklotrás a zvyšovania povedomia o cyklistike v meste je poskytnutie bezpečných, ľahko dostupných a vhodne rozmiestnených stojanov na bicykle nevyhnutné pre podporu cyklistickej dopravy v Bratislave. Maximálna možná podpora tohto udržateľného módu dopravy je prioritou Bratislavy v kontexte klimatickej zmeny, ako aj nevyhnutným krokom pre zlepšovanie dopravnej situácie a kvality ovzdušia.

Kvalitná koncepcia umiestňovania stojanov na bicykle vo verejnom priestore, ktorá nastaví princípy rozširovania ich dostupnosti a štandardy ich dizajnu, prevedenia a umiestnenia je kľúčová pre kvalitný rozvoj verejného priestoru.

Úlohou Princípov a štandardov osádzania stojanov na bicykle je správne nastaviť parametre rozvoja verejného priestoru tak, aby sa zvýšila jeho kvalita a zároveň podporil rozvoj cyklistickej dopravy.

Posledná aktualizácia: február 2022