Stojany na bicykle

Za posledné roky Bratislava zažila rastúcu mieru záujmu o cyklistickú dopravu ako alternatívu k iným formám dopravy. No okrem budovania cyklotrás a zvyšovania povedomia o cyklistike v meste je poskytnutie bezpečných, ľahko dostupných a vhodne rozmiestnených stojanov na bicykle nevyhnutné pre podporu cyklistickej dopravy v Bratislave. Maximálna možná podpora tohto udržateľného módu dopravy je prioritou Bratislavy v kontexte klimatickej zmeny, ako aj nevyhnutným krokom pre zlepšovanie dopravnej situácie a kvality ovzdušia.

Kvalitná koncepcia umiestňovania stojanov na bicykle vo verejnom priestore, ktorá nastaví princípy rozširovania ich dostupnosti a štandardy ich dizajnu, prevedenia a umiestnenia je kľúčová pre kvalitný rozvoj verejného priestoru.

Úlohou Princípov a štandardov osádzania stojanov na bicykle je správne nastaviť parametre rozvoja verejného priestoru tak, aby sa zvýšila jeho kvalita a zároveň podporil rozvoj cyklistickej dopravy.

Prvé Princípy a štandardy osádzania stojanov na bicykle vznikli v novembri 2020, prešli dvomi aktualizáciami (v novembri 2021 a v januári 2024).

Najnovšia verzia z januára 2024 obsahuje tieto zmeny:  

  • zavedenie pravidla umiestňovania oceľových cyklostojanov na úrovni komunikácie, zatiaľ čo liatinové (bratislavský mobiliár) sa budú osádzať na chodníku alebo v peších zónach, kvôli zníženiu rizika ich nezvratného poškodenia dopravnými zariadeniami,
  • doplnenie nových technických listov – osádzanie cyklostojanov do jadrového vrtu,
  • odporúčanie osádzania dodatočných ochranných prvkov (carstopy, stĺpiky, balisety a pod.) pri cyklostojanoch umiestňovaných v komunikácii, kvôli ich ochrane pred nárazom,
  • odporúčanie na správnu orientáciu cyklostojanov pri priechode pre chodcov pri šikmom umiestňovaní.  

Posledná aktualizácia: január 2024

3D model bratislavského stojana na bicykle si môžete stiahnuť v sekcii Na stiahnutie.