Riaditeľ/ka kancelárie riaditeľa v Metropolitnom inštitúte Bratislavy

Kariéra
3. augusta 2020

(Prihlasovanie ukončené) Hľadáme skúsenú osobu, ktorá by viedla kanceláriu riaditeľa. Staň sa súčasťou mladej inštitúcie, ktorá spolutvorí budúcu podobu mesta a zastupuje verejný záujem. Kancelária riaditeľa usmerňuje chod a vývoj celej inštitúcie.

Popis pracovného miesta

 • Zavádzanie princípov tvorby politík, projektového manažmentu
 • Riadenie a kontrola činností v oblasti personálnej agendy, finančného manažmentu, procesu verejných obstarávaní, úloh plynúcich z Hlavného mesta SR Bratislavy.
 • Zabezpečenie plynulého fungovanie prevádzkových a organizačných činností Metropolitného inštitútu Bratislavy.
 • Spolupráca a komunikácia s partnerskými organizáciami MIBu, magistrátom HM BA a ostatných organizácií mesta ohľadom plnenia projektových činností.
 • Zastupovanie riaditeľa MIB v čase jeho neprítomnosti vo vymedzenom rozsahu.
 • Iné úlohy najmä súvisiace s prevádzkou a organizáciou MIBu.

Súhrn

Druh pracovného pomeru:Jednozmenná prevádzka 
Minimálne dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Vyžadovaná prax [počet rokov]: 5
Možný termín nástupu: Dohodou
Prax v odbore: 5
Miesto: Ventúrska 22, 814 99 Bratislava
Ponúkaný plat: Funkčný plat od 1 600 EUR/mes.
Tarifný plat: od 905 eur Uvedený plat je tarifný podľa zákona č.553/2003 Z.Z.
Funkčný plat je priznaním osobného a riadiaceho príplatku k tarifnému platu.


Zamestnanecké výhody, benefity

Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS 2 – 3 %

Možnosť profesijného a odborného rastu.

Ďalšie benefity:

 • pružný pracovný čas
 • výmer dovolenky o týždeň nad rámec zákona
 • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
 • možnosť čiastočného home-office
 • možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií
 • multisport karta

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa
 • Minimálne 5 rokov odbornej praxe
 • Riadiaca prax min. 2 roky.
 • Systémový prehľad  v oblasti zapájania verejnosti do rozhodovania         
 • Skúsenosť s prácou s ľuďmi z rôznych sektorov
 • Základné facilitačné zručnosti.
 • Riadenie a kontrola činností v oblasti personálnej agendy, finančného manažmentu, procesu verejných obstarávaní, úloh plynúcich z Hlavného mesta SR Bratislavy.
 • Zabezpečenie plynulého fungovanie prevádzkových a organizačných činností Metropolitného inštitútu Bratislavy.
 • Spolupráca a komunikácia s partnerskými organizáciami MIBu, magistrátom HM BA a ostatných organizácií mesta ohľadom plnenia projektových činností.
 • Zastupovanie riaditeľa MIB v čase jeho neprítomnosti vo vymedzenom rozsahu.
 • Iné úlohy najmä súvisiace s prevádzkou a organizáciou MIBu.
 • Strategické myslenie, projektové myslenie, organizačné a riadiace schopnosti.
 • Schopnosť komunikovať s rôznymi cieľovými skupinami s empatiou a porozumením.
 • Schopnosť nastaviť a rozvíjať dôveru medzi rôznymi skupinami a sektormi.
 • Ovládanie práce s PC na štandardnej užívateľskej úrovni (Word, Excel, Internet).
 • Bezúhonnosť, schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, precíznosť, zanietenosť, flexibilita.
 • Dobrá znalosť anglického jazyka slovom aj písmom- úroveň B2 a vyššie.

Informácie o výberovom konaní

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania/ motivačný list /max. dve normostrany/
 • Životopis /max. 4 normostrany/
 • Vyplnený osobný dotazník – vzdelanie + prax /nájdete v závere inzerátu/
 • Vyplnené čestné vyhlásenie na účely započítania praxe /nájdete v závere inzerátu/
 • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
 • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

POZNÁMKA:

 • V životopise a dotazníku je potrebné uviesť presný dátum začiatku a ukončenia pracovného pomeru /deň, mesiac, rok/ a taktiež uviesť presné dátumy v prípade požadovanej praxe.
 • Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.
 • Súčasťou VK môže byť aj vypracovanie prípadnej štúdie / zadania.