Aj oprava jedného chodníka dokáže zmeniť pocit z mesta. Dizajn manuál chodníkov je už vidieť v uliciach

25. augusta 2022

Aktuálne opravy chodníkov v správe hlavného mesta sú dobrou ukážkou toho, ako sa z ulíc stávajú príjemné miesta.

Medzi najčastejšie problémy bratislavských chodníkov patrí ich nevhodné priestorové usporiadanie. Ide hlavne o nedostatočnú voľnú šírku chodníkov, problematické parkovanie, nevhodne umiestnený mobiliár, reklamné objekty či pouličné osvetlenie. Ulice sú tak nekomfortné pre ľudí, vznikajú na nich kolízne a nebezpečné situácie.

MIB preto pripravil pravidlá, ktoré majú pomôcť predchádzať týmto situáciám. Dokument s názvom Princípy a štandardy priestorov chodníkov prináša detailné odporúčania pre to, aké šírky by mali platiť pre rôzne časti chodníka – ako napríklad pás priečelia, pás mobiliáru a zelene, bezpečnostný pás, prípadne cyklistickú komunikáciu či parkovacie pruhy. Pribudli aj usmernenia, ktoré určujú, kde sa má na chodníku nachádzať osvetlenie, lavička, smetný kôš či cyklostojan. Prínosom pravidiel je efektívne využívať priestor pri súčasnej šírke chodníka.

„Podľa týchto usmernení už dnes postupuje magistrát a mestské organizácie pri rekonštrukciách ulíc vo svojej správe. Opravy chodníkov napríklad na Krížnej ulici alebo pred poštou na Námestí SNP dokazujú, že zmeny sa môžu diať koncepčne a s ohľadom na najzraniteľnejšiu skupinu mesta – chodcov. Dobre navrhnuté chodníky by mali umožňovať plynulý pohyb, poskytnúť miesto pre zastavenie sa či stretávanie sa,“ povedal Roman Žitňanský, riaditeľ sekcie verejných priestorov z MIB. 

Na chodník by sa mali zmestiť tri dospelé osoby

Dokument navrhuje zväčšenie optimálnej voľne priechodnej šírky chodníka z 1,5 metra na 2,25. Pri projektovaní chodníkov sa dlhodobo postupuje podľa jednotnej normy 1,5 m, čo je šírka, ktorá umožňuje obsiahnuť dve dospelé osoby kráčajúce vedľa seba. Minimálna šírka by sa však mala podľa odborníkov z MIB zväčšiť o bezpečnostné a iné odstupy od budov, výkladov či ciest. „Navrhovaná zmena je v súlade so snahou vytvoriť prívetivejšie prostredie pre peších v meste. Veríme, že tento parameter by mal byť štandardom v hlavnom meste, aj keď k zmenám nedôjde hneď a plošne, ale budú sa diať postupne, a len na chodníkoch, kde bude priestor,“ dodal Žitňanský.

Voľná priechodná šírka chodníka 2,25 metra znamená optimálny priestor pre 3 dospelé osoby kráčajúce vedľa seba. Pri významných uliciach, ako sú hlavné mestské radiály a okruhy, kde je zvýšený výskyt ľudí, zvlášť v špičkách, je optimálna voľná priechodná šírka až 3 metre.

„Z predbežných analýz vyplýva, že väčšina hlavných ciest v meste je širšia ako normy v zahraničí, čo nám umožňuje v budúcnosti meniť optimálne šírky chodníkov zužovaním ciest bez toho, aby sme obmedzili motoristov či MHD. Tento priestor by sa dal využiť pre rozšírenie chodníka, cyklistický pruh alebo ochranný pruh pre cyklistov. Zároveň je dokázané, že užšie vozovky navádzajú vodičov dodržiavať povolenú rýchlosť a jazdiť opatrnejšie, čo prirodzene zvyšuje bezpečnosť v meste,“ priblížil Ján Mazúr, riaditeľ MIB.

Pre mestské inštitúcie sú tieto pravidlá záväzné, pre mestské časti či súkromných aktérov majú len odporúčací charakter. Všetky detailné informácie spolu s modelovými situáciami nájdete TU.

Lepšie využitie miesta prináša nové možnosti pre rozširovanie chodníkov

Najnovšie pravidlá dopĺňajú princípy a štandardy pre povrchy chodníkov, ktoré zjednocujú povrchy chodníkov naprieč mestom. Betónová dlažba, kamenné kocky, asfalt či mlat sa tak používajú systematicky vo vzťahu k okolitému prostrediu a histórií mesta. Rovnako sa dbá aj na to, aby boli použité materiály vodopriepustné a ekologické.

Po prvých opravách chodníkov podľa zásad manuálov MIB na Vajnorskej ulice či pred Malým trhom postupne pribúdajú aj ďalšie ulice, kde je vidno zmeny k lepšiemu. Krížna ulica je dobrý príklad toho, ako by sa mohli rozšíriť aj ďalšie chodníky v centre mesta – šikmé parkovanie sa tu zmenilo na pozdĺžne, vďaka čomu sa šírka chodníka viac ako zdvojnásobila. Lepšie využitie miesta prináša nové možnosti pre rozširovanie chodníkov a okrem vizuálne krajšej ulice vzniká aj bezpečný priestor pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, seniorov či rodičov s deťmi.

Princípy a štandardy priestorov chodníkov sú súčasťou Manuálu verejných priestorov. Ten spolu s doteraz 14 vydanými princípmi a štandardmi na konkrétne oblasti sumarizuje jasné pravidlá, ako by sa mali verejné priestory v meste tvoriť a obnovovať. Uplatňovaním jednotných pravidiel, ktoré sa už deje na viacerých miestach pri aktuálnych obnovách, mesto a jeho verejné priestory dostanú kompaktný vzhľad.

Všetky dokumenty sú voľne dostupné TU.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Bratislava hostila jedinečnú konferenciu Start with Children 

4. 6. 2024

Posledné májové dni žila Bratislava diskusiami o lepších mestách pre deti. Na dvojdňovom samite Start with Children v Starej tržnici, ktorého spoluorg...

Do konferencie Start with Children ostáva 8 dní, poznáme špičkový program dvojdňového samitu o tvorbe miest pre budúce generácie

20. 5. 2024

Už len pár dní nás delí od začiatku medzinárodného samitu Start with Children o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potreb...

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30. 4. 2024

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. ...