Priestory chodníkov

Medzi najčastejšie problémy bratislavských chodníkov patrí ich nevhodné priestorové usporiadanie. Ide hlavne o nedostatočnú voľnú šírku chodníkov, problematické parkovanie, nevhodne umiestnený mobiliár, reklamné objekty či pouličné osvetlenie. Ulice sú tak nekomfortné pre ľudí, vznikajú na nich kolízne a nebezpečné situácie.

MIB preto pripravil pravidlá, ktoré majú pomôcť predchádzať týmto situáciám. Dokument s názvom Princípy a štandardy priestorov chodníkov prináša detailné odporúčania pre to, aké šírky by mali platiť pre rôzne časti chodníka, ako napríklad pás priečelia, pás mobiliáru a zelene, bezpečnostný pás alebo prípadne i cyklistickú komunikáciu či parkovacie pruhy.

Pribudli aj usmernenia, ktoré určujú, kde sa má na chodníku nachádzať osvetlenie, lavička, smetný kôš či cyklostojan. Prínosom pravidiel je aj to, ako efektívne využiť priestor pri súčasnej šírke chodníka.

Posledná aktualizácia: október 2022