Architekti v rámci iniciatívy Živé miesta navrhnú lepšie prepojenie podhradia a centra, skvalitnenie verejných priestorov v zóne Zochova a ďalšie projekty v mestských častiach

8. júna 2021

V rámci iniciatívy Živé miesta architekti spolupracujúci s mestom začínajú pracovať na ďalších projektoch. Ide o niektoré z historicky najvýznamnejších verejných priestorov v meste: prepojenie podhradia a historického centra ponad Staromestskú ulicu či zónu Zochova. Tiež sa bude v mestskej časti Bratislava Rača obnovovať areál kúpaliska Krasňany, do fázy prípravy projektu postúpil projekt pretvorenie nevyužívaného objektu internátov v Záhorskej Bystrici na nájomný bytový dom a po participácii pokračujú práce na revitalizácii okolia jazera Rohlík v Ružinove.

Staromestské hradby

BRATISLAVA. Podhradie a historické centrum sú atraktívne a populárne miesta navštevované nielen Bratislavčanmi a Bratislavčankami, ale aj turistami z celého sveta. Tvoria podstatnú časť identity mesta. Ľudí láka atmosféra históriou presiaknutej Kapitulskej ulice, okolia Dómu sv. Martina a hradieb pozdĺž Staromestskej ulice.

Deliacou hranicou medzi podhradím a centrom je frekventovaná Staromestská ulica ako pokračovanie Mosta SNP, ktorá v 70. rokoch minulého storočia rozdelila historické centrum.

Momentálne je prepojenie hradného kopca a centra mesta komplikované. Kvalitnejšie a funkčnejšie prepojenie týchto dvoch frekventovaných lokalít je preto hlavnou časťou zadania projektu.

V úvodnej fáze architekti zo štúdií PLURAL, zerozero a Diervilla pripravia koncepciu pre obnovu hradieb a v kontexte širšieho okolia. Následne budú pracovať na hlbšom rozpracovaní do projektovej dokumentácii práve pre riešenie prepojenia hradieb a hradného kopca ponad Staromestskú ulicu. Moderné a kvalitné riešenie vie fungovať ako  osobitný architektonický objekt, ktorý dokáže mať samostatnú náplň aj pritiahnuť ľudí.

Hradby prešli počas minulého roka čiastočnou rekonštrukciou, nevyhnutnou na ich sprístupnenie pre návštevníkov. Pre ľudí, ktorí chcú prejsť z podhradia na hradby je dnes jedinou možnosťou tzv. Albertova lávka.

Návrh pre nové prepojenie podhradia je architektonickou výzvou. Posledná kompletná rekonštrukcia hradieb, ktorá naposledy riešila premostenie sa diala v rámci rekonštrukcie od kolektívu autorov pod vedením architekta Ilja Skočeka v 70. a 80. rokoch minulého storočia.

Zlepšenie mobility chodcov a cyklistov na Zochovej

V blízkosti hradieb na pomyselnom mestskom okruhu sa nachádza verejné priestranstvo Zóny Zochova, ktorú tvorí plocha od mimoúrovňového križovania ulíc Zámockej a Kapucínskej ulice so Staromestskou ulicou na juhu, až po budovu Najvyššieho súdu a ulicu Župné námestie na severovýchodnej strane a vyústenie Kozej ulice v severozápadnej časti. Ide o významný dopravný uzol pešej, automobilovej i mestskej hromadnej dopravy a symbolická brána na hradné návršie či na staromestské korzo. Vďaka tomuto je toto miesto veľmi frekventované. Jeho súčasná pobytová kvalita je nízka a pôsobí zanedbane. Riešením bude zlepšenie mobility chodcov a cyklistov rozšírením chodníkov a zvýšením celkovej bezbariérovosti.

Súčasťou zadania je aj práca s už existujúcimi objektami, obnova má prebehnúť na prístreškoch podchodov a nevyužívanom objekte verejných záchodov pri Kláštore Kapucínov. Plochy zelene budú revitalizované a v dostupnej miere rozšírené tak,  aby sa vytvorilo prístupnejšie zelené miesto na krátkodobý oddych.

Návrh, ktorý prinesú architektonické štúdia GUTGUT a 2ka, budú prebiehať v troch etapách podľa troch zón, zóny od vyústenia Župného námestia k zastávke Zochova v smere na Hodžovo, zóny obsahujúcej východ z podchodu a zastávka Zochova v smere do Petržalky a zóny od zelenej plochy popri ulici Pilárikova smerujúcu na nadjazd okolo Zámockej ulice po Kapucínsku.

Vynovené sídliskové kúpalisko

Obnovy sa dočká kúpalisko na sídlisku Krasňany, ktoré je súčasťou športového areálu v Rači. Súčasťou obnovy od architektov štúdii PLURAL, zerozero a Diervilla bude úprava bazénov a rekonštrukcia objektov bufetu, zázemia kúpaliska a doplnkových objektov (sprchy, šatne, sociálne zariadenia) tak, aby spĺňali prevádzkove požiadavky kúpaliska. Pobytovú a oddychovú kvalitu zvýši preriešenie spevnených plôch, komunikačnej siete a celkového členenia areálu.

V mestskej časti Ružinov pokračuje projekt revitalizácie okolia jazera Rohlík. Prebehli tu viaceré participatívne aktivity https://mib.sk/pri-jazere-rohlik-zlepsime-pobytove-plochy-chodniky-a-osvetlenie-jeho-prirodna-atmosfera-zostane-nedotknuta/a ich výsledky boli zapracované do zadania, podľa ktorého vytvárajú štúdiu architekti zo štúdia Atrium, Ing. arch. Štefan Zahatňanský, Livinark a arch&crafts.

Ďalším z projektov v tejto etape Živých miest je obnova roky chátrajúceho a nevyužívaného objektu internátu bývalého energetického učilišťa v Záhorskej Bystrici. Budovy internátu mesto získalo do svojho vlastníctva a využije ich na vznik nájomných bytov.

Návrh realizuje architekt Peter Stec spoločne s architektonickými štúdiami studený architekti, Architektonická kancelária Ľubomír Závodný a Terra Florida. Objekt sa skladá z osempodlažnej budovy ubytovacej časti a dvoch nízkopodlažných multifunkčných budov, ktoré sú spolu s internátom mimo prevádzky približne od roku 2009. Rozmery budovy zostanú citlivou prerábkou zachované, predpokladajú sa malé zásahy do existujúceho členenia interiéru. Z internátneho dvojbunkového modelu vzniknú poväčšine dvojizbové bytové jednotky, v menšom počte jedno a trojizbové jednotky. Zaujímavú možnosť ponúka bývalá jedáleň, kde môžu vzniknúť bytové jednotky štúdiového charakteru. Z nebytových priestorov v objekte majú vzniknúť priestory pre komunitné a kultúrne aktivity, v podzemných a prízemných priestoroch budú vytvorené skladové priestory k bytom alebo priestory na odkladanie bicyklov. Prírodný charakter okolia ostane zachovaný v maximálnej miere, pribudne detské ihrisko. Počíta sa s obnovou chodníkov, ciest aj parkovacích plôch.

O iniciatíve Živé miesta

Mestská iniciatíva Živé miesta obnovuje dlhodobo zanedbané priestory v našom meste, ktoré vďaka oživeniu budú po premene poskytovať Bratislavčankám a Bratislavčanom príjemné a funkčné prostredie na trávenie voľného času či stretávanie sa komunít. Funkčný verejný priestor je jednou z najdôležitejších súčastí mesta a tvorí základ toho, ako naše mesto spolu zažívame a ako nám v ňom fungujú vzťahy. S obnovou verejných priestorov tak prinášame viac miest, kde budeme radi tráviť čas a kde sa budú bez problémov pohybovať všetci od malých detí až po seniorov. https://mib.sk/zive-miesta/

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Bratislava hostila jedinečnú konferenciu Start with Children 

4. 6. 2024

Posledné májové dni žila Bratislava diskusiami o lepších mestách pre deti. Na dvojdňovom samite Start with Children v Starej tržnici, ktorého spoluorg...

Do konferencie Start with Children ostáva 8 dní, poznáme špičkový program dvojdňového samitu o tvorbe miest pre budúce generácie

20. 5. 2024

Už len pár dní nás delí od začiatku medzinárodného samitu Start with Children o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potreb...

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30. 4. 2024

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. ...