Zostáva mesiac na prihlásenie návrhov do výtvarno-architektonickej súťaže pre celoslovenský pamätník obetiam COVID-19

12. októbra 2022

Po desaťročiach bez výraznej súťaže na umelecké dielo chce Metropolitný inštitút Bratislavy obnoviť diskusiu, ako vrátiť umenie do verejného priestoru.

MIB spolu s hlavným mestom a občianskym združením Skutočné obete vyhlásili v auguste výtvarno-architektonickú súťaž pre umelecké dielo, ktoré si má pripomínať obete pandémie koronavírusu. Umelci a architekti sa môžu do súťaže zapojiť do 11.11.2022.

Od súťaže na pamätník obetiam pandémie Covid-19 sa očakáva, aby víťaz ponúkol nadčasovú ideu, ktorá sa má stať mementom každého, koho sa toto ochorenie priamo alebo nepriamo dotklo.

Pamätník bude stáť v areáli najväčšej nemocnice na Slovensku pri Ružinovskom jazere, známom pod názvom Rohlík. Súťažné zadanie striktne neurčuje presné miesto, kde má byť dielo umiestnené. Dielo je možné umiestniť v rámci celého riešeného územia.

Súťaže na umelecké diela sú skôr rarita

„Táto súťaž je pomerne ojedinelá príležitosť pre ľudí, ktorí chcú tvoriť umenie vo verejnom priestore. Je veľmi dôležité, aby vznikli kombinované tímy v zložení výtvarníkov/čok a architektov/tiek. Navyše ide o vynikajúcu príležitosť vyjadriť sa k téme, ktorá je stále aktuálna a háklivá,“ povedal architekt a porotca Ondrej Jurčo.

Umelecké dielo vyberie odborná porota zložená z riaditeľky Východoslovenskej galérie Doroty Kenderovej, riaditeľky Galérie mesta Bratislava Kataríny Trnovskej, výtvarníka Juraja Gábora,  architektov Jakuba Kopeca a Ondreja Jurča, krajinnej architektky Lindy Duchovnej a predsedníčky správnej rady OZ Skutočné obete Lenky Strakovej.

„Vyhlásená výtvarno-architektonická súťaž na Pamätník obetiam Covid-19 chce byť pozitívnym príkladom a inšpiráciou aj pre ďalších, ktorí majú ambíciu prinášať umenie do verejného priestoru. Vysielame signál, že  umelci/kyne a architekti/tky majú mať dôstojné podmienky pre tvorbu. Podmienky súťaže sme nastavili tak, aby budúci pamätník zapadol do existujúcej vrstvy diel v areáli Ružinovského jazera. Prítomnosť nového diela totiž prinesie pozornosť verejnosti aj existujúcim dielam a poukáže na ich nevyhnutnosť v tejto lokalite,“ priblížil Maroš Greš, architekt zo Sekcie súťaží na Metropolitnom inštitúte Bratislavy.

V okolí nemocnice je mnoho umeleckých diel

V areáli Univerzitnej nemocnice Bratislava Ružinov nachádzame viacero diel od významných slovenských výtvarníčok a výtvarníkov, ktoré vznikli na prelome 60.-70. rokov minulého storočia. Témami týchto diel boli často nádej, rozkvet či zabudnutie na bolesť. Jednou z úloh diel bolo spríjemňovať sterilné nemocničné prostredie. Napríklad v predpolí nemocnice sa nachádza dielo Dve ženy od Ľudmily Cvengrošovej, na fasáde nemocnice zas nájdeme rozsiahle mozaikové dielo Kvet života od Ivana Vychlopena. Ďalšie diela sú od Erny Masarovičovej, Miri Haberernovej Trančíkovej, Juraja Gavulu a ďalších. Detailnejší prehľad diel v okolí nemocnice a jazera nájdete tu.

„Umenie má možnosť meniť svet k lepšiemu a scitlivovať spoločnosť, pretože používa médiá, ktoré v nás prebúdzajú rôzny druh emócií a vytŕhajú nás z rýchlych každodenných impulzov do sveta hlbších úvah. Tie vedú v spoločnosti k lepšej nálade, alebo minimálne k väčšiemu uvedomeniu si vecí, ktoré sa dejú okolo nás,“ povedala riaditeľka Galérie mesta Bratislava Katarína Trnovská.

Pozrite si video s porotcami o tom, prečo sa majú umelci a architekti prihlásiť do súťaže a ako uvažovať o umení vo verejnom priestore.

Vznik pamätníka iniciovalo OZ Skutočné obete

Iniciatíva vytvoriť pamätník obetiam Covid-19 pochádza od občianskeho združenia Skutočné obete, ktoré zastupuje pozostalých, pomáha priamym pozostalým a vykonáva v oblasti zmierňovania následkov pandémie mnohé aktivity. Súťaž má formát “design & build”, teda víťaz zabezpečí dokumentáciu, povolenie a realizáciu.

Maximálne náklady na pamätník majú byť 160 000 eur bez DPH. Realizácia pamätníka bude financovaná formou darov a príspevkov prostredníctvom transparentného účtu Skutočné obete COVID-19 SK6009000000005179083645.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít
Bratislavská mestská dlažba.

Originálna Bratislavská mestská dlažba nahrádza asfalt pred Slovenským rozhlasom

24. 11. 2022

Originálna Bratislavská mestská dlažba inšpirovaná tvorbou významných slovenských umelcov Miroslava Cipára, Ľudovíta Fullu či Milana Dobeša mení ulicu...

Málo ihrísk, zlé ovzdušie či priveľa áut, spoza ktorých deti nevidno. Mesto začína zbierať podnety od všetkých detí pre ich lepší život v Bratislave

22. 11. 2022

Aby bolo deti lepšie počuť, hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s UNICEF spustili online platformu www.mestopredeti.sk, cez k...

Počas Týždňa pre deti budú otvorené mestské organizácie s náučným programom pre triedy z bratislavských škôl

16. 11. 2022

Počas celého budúceho týždňa pripravuje hlavné mesto Týždeň pre deti, kedy otvára mestské organizácie pre triedy zo všetkých škôl. Štartuje tým väčší ...