Do obnovy verejných priestorov sa zapoja ďalšie popredné architektonické ateliéry, ktoré uspeli v súťaži

2. augusta 2022

Z verejnej súťaže vzišlo šesť architektonických tímov, ktoré budú pre mesto navrhovať a tvoriť kvalitné verejné priestory.

Zdroj: Freepik/mindandi

Najviac bodov získali GUTGUT, CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS v spolupráci s ateliérom Partero, ateliér A B.K.P.Š., ateliér JRKVC, architektonické štúdio Atrium a Architekti Šebo Lichý v spolupráci s ateliérom EKOJET. Porota hodnotila najlepší pomer ceny a kvality ponúkanej ateliérmi.

Metropolitný inštitút Bratislavy spolu s hlavným mestom kladú veľký dôraz na obnovu verejných priestorov, ktoré slúžia všetkým obyvateľom. Cez program Živé miesta už viac ako dva roky spolu s poprednými architektonickými ateliérmi zveľaďujeme ulice, námestia či parky, do ktorých sa roky neinvestovalo. O kvalite architektúry svedčí, že dva projekty v mestských lesoch – pozorovateľňa Vydrica a areál Malý Slavín – boli nominované na cenu za architektúru CE ZA AR 2022. Aktuálne je z programu Živé miesta rozpracovaných alebo dokončených viac ako 40 projektov v rôznych mestských častiach. 

Ateliéry budú pokračovať v obnove verejných priestorov

Súčasné spolupracujúce ateliéry, ktoré boli vysúťažené v roku 2020, vyčerpali plánovanú hodnotu rámcovej zmluvy. Aby sa v obnove verejných priestorov pokračovalo, v decembri minulého roka sa vyhlásila nová verejná súťaž.

Prihlásilo sa do nej 9 tímov, z ktorých najviac bodov za všetky kategórie získali ateliér GUTGUT, CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS v spolupráci s ateliérom Partero, ateliér A B.K.P.Š., ateliér JRKVC, architektonické štúdio Atrium, a šieste miesto si delia Architekti Šebo Lichý v spolupráci s ateliérom EKOJET.

„Uspeli renomovaní slovenskí architekti, ktorí majú vo svojich portfóliách množstvo kvalitných realizácií, za ktoré získali prestížne ocenenia. Aj vďaka ich skúsenostiam sa bude pokračovať v kvalitných návrhoch pre obnovu verejných priestorov,“ povedal Marek Harčarík, riaditeľ sekcie súťaží na Metropolitnom inštitúte Bratislavy.

Na mestských zadaniach tak budú pracovať architekti, ktorí navrhovali napríklad Mlynicu (GutGut), Národnú banku Slovenska (ateliér B.K.P.Š.) či slovenský pavilón EXPO DUBAJ 2020 (Atrium Architekti).

Architekti súťažili medzi sebou najmä kvalitou predchádzajúcich realizácii. Najviac bodov mohli získali za profesijné ocenenia realizovaných stavieb (CE ZA AR, Cena ARCH a iné) a nominácie v celoslovenských či medzinárodných architektonických súťažiach. Do súťaže mal každý ateliér predložiť maximálne štyri dokončené architektonické diela.

Rámcová dohoda sa osvedčila

Súťaž na spolupracujúcich architektov bola vyhlásená formou rámcovej dohody. Vybratí architekti budú podľa zadania súťaže s mestom spolupracovať najbližšie štyri roky na rôznych zákazkách pri tvorbe verejných priestorov, obnove mestských parkov či budov. Hodnota zákazky na celé obdobie je 1 000 000 € bez DPH. Pôjde o zákazky rôzneho rozsahu, od menších v hodnote tisícov eur, po komplexnejšie zákazky v predpokladanej hodnote do desiatok tisíc eur.

„Rámcová dohoda sa ukázala ako efektívny spôsob zadávania architektonických a krajinno-architektonických zadaní menšej a strednej mierky skúseným ateliérom, čo vedie ku kvalitným realizáciám,“ vysvetlil Harčarík.

Na komplexnejšie zadania bude MIB aj naďalej vyhlasovať samostatné súťaže návrhov, v ktorých sa architektonický ateliér bude vyberať na základe najlepšieho návrhu. Konkrétne zadania do 10 000 eur bude možné zadávať automaticky tímom podľa poradia, pri zadaniach nad túto sumu, bude šestica tímov opätovne medzi sebou súťažiť. MIB si na to vyhradzuje právo, ktoré ale nemusí uplatniť. 

Z predchádzajúcej rámcovej dohody vysúťaženej verejnou súťažou v roku 2020 vzišli spolupracujúce ateliéry, ktoré pracujú na zadaniach ako je Plató Staromestská, obnova objektu v Sade Janka Kráľa či revitalizácia horárne na Peknej ceste. Pripravené sú tiež projektové podklady pre rekonštrukciu Domu služieb v Dúbravke alebo pre nový park na Kazanskej ulici vo Vrakuni. Architekti tiež navrhli úpravu priestoru pred vozovňou v Krasňanoch, či projekt pre obnovu celej zóny Zochova.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Bratislava hostila jedinečnú konferenciu Start with Children 

4. 6. 2024

Posledné májové dni žila Bratislava diskusiami o lepších mestách pre deti. Na dvojdňovom samite Start with Children v Starej tržnici, ktorého spoluorg...

Do konferencie Start with Children ostáva 8 dní, poznáme špičkový program dvojdňového samitu o tvorbe miest pre budúce generácie

20. 5. 2024

Už len pár dní nás delí od začiatku medzinárodného samitu Start with Children o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potreb...

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30. 4. 2024

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. ...