Parčík na Radlinského

Vizualizácia parčíku na Radlinského

Obnovený priestor na Radlinského bude podľa Manuálu verejných priestorov, reaguje aj na klimatickú krízu

13. 1. 2021

Stromoradia v parčíku obohatíme o nové stromy, asfalt nahradíme vodopriepustnou kamennou dlažbou, aby sme lepšie využívali dažďovú vodu a pr...

Vizualizácia parčíku na Radlinského

Parčík na Radlinského ulici

13. 1. 2021

Park na Radlinského ulici získa nové stromy. Pri ich výbere sa kládol dôraz na to, aby boli vhodné do mestského prostredia, dobre znášali vy...