Partizánska

Lávka na Partizánskej lúke

18. 4. 2021

Bezbariérová rampa bude viesť návštevníkov od parkoviska pri Ceste mládeže pomedzi stromy v úrovni pôvodného zabudnutého chodníka. ...

Klzisko na Partizánskej lúke

18. 4. 2021

Partizánska lúka na Železnej studienke  je frekventovaným miestom aj počas zimných mesiacov. Prichádzame s myšlienkou klziska, ktoré zapadá ...