Komenského

Diskusia

Pozrite si videozáznam z diskusie MIB Talk

11. 9. 2020

Témou diskusie bolo "ako môže jedna ulica zmeniť podobu mesta". Diskutovali sme na Komenského námestí, kde sa aktuálne nachádza výstava s ví...

Komenského parčík

Zeleň
3. 9. 2020

Cieľom súťaže je získať najvhodnejšiu krajinársko-architektonickú koncepciu pre revitalizáciu Komenského námestia na Komenského parčík. Vyt...