Témy

Mestské plánovanie
Revitalizácia
Starostlivé mesto
Verejný priestor
Zeleň

Projekty pre: Zeleň

Hodžovo námestie

Skôr než sa uskutoční architektonická súťaž na komplexnú obnovu, Hodžovo námestie podstúpi niekoľ...

Kazanská ulica

Cieľom je zjednotiť pevné a zelené plochy, ktoré sú v zanedbanom stave s porušenými povrchmi a vy...

Vrančovičova ulica

Predmetom riešenia je Vrančovičova ulica v celej dĺžke a v celom svojom profile - od fasády k fas...

Trnavské mýto

V spolupráci s hlavným mestom sme zveľadili dlhodobo zanedbaný priestor na Trnavskom mýte pri Nov...

Motýlia lúka

Priestor za zastávkou Homolova v Dúbravke má veľký potenciál zatraktívniť zelenú plochu a poskytn...

Okolie cintorína Karlova Ves

Cieľom revitalizácie je vytvorenie adekvátneho nástupného priestoru cintorína a zároveň tiež vytv...

Park Legionárska

Park na Legionárskej sa zmení na príjemný priestor pre posedenie a šport, ktorý bude krásny najmä...

Na Žilinskej ulici pribudne “zelená” zastávka s pobytovou plochou

Obnovíme priestor zastávky a obnovia priľahlú zeleň za zastávkou MHD Žilinská. V celom priestore ...

Vyhliadka na Kamzíku

Zámerom revitalizácie je vytvorenie bezpečného, prepojeného prostredia so zvýraznením jeho prírod...

Verejný priestor Krížna-Karadžičova

Aj malý zásah a postupná revitalizácia dokážu zatraktívniť svoje okolie. Odstránenie bariér, city...

Mapa projektov Metropolitného inštitútu Bratislavy