Témy

Mestské plánovanie
Revitalizácia
Starostlivé mesto
Verejný priestor
Zeleň

Projekty pre: Zeleň

Kazanská ulica

Revitalizácia
Verejný priestor
Zeleň

Cieľom je zjednotiť pevné a zelené plochy, ktoré sú v zanedbanom stave s porušenými povrchmi a vy...

Vrančovičova ulica

Revitalizácia
Zeleň

Predmetom riešenia je Vrančovičova ulica v celej dĺžke a v celom svojom profile - od fasády k fas...

Trnavské mýto

Revitalizácia
Verejný priestor
Zeleň

V spolupráci s hlavným mestom sme zveľadili dlhodobo zanedbaný priestor na Trnavskom mýte pri Nov...

Motýlia lúka

Verejný priestor
Zeleň

Priestor za zastávkou Homolova v Dúbravke má veľký potenciál zatraktívniť zelenú plochu a poskytn...

Okolie cintorína Karlova Ves

Revitalizácia
Verejný priestor
Zeleň

Cieľom revitalizácie je vytvorenie adekvátneho nástupného priestoru cintorína a zároveň tiež vytv...

Park Legionárska

Revitalizácia
Verejný priestor
Zeleň

Park na Legionárskej sa zmení na príjemný priestor pre posedenie a šport, ktorý bude krásny najmä...

Parčík Žilinská

Verejný priestor
Zeleň

Spolu s partnerom ČSOB nadáciou zrevitalizujeme priestor zastávky a obnovia priľahlú zeleň za zas...

Vyhliadka na Kamzíku

Revitalizácia
Verejný priestor
Zeleň

Zámerom revitalizácie je vytvorenie bezpečného, prepojeného prostredia so zvýraznením jeho prírod...

Verejný priestor Krížna-Karadžičova

Revitalizácia
Verejný priestor
Zeleň

Aj malý zásah a postupná revitalizácia dokážu zatraktívniť svoje okolie. Odstránenie bariér, city...

Pozorovňa zvierat Vydrica

Verejný priestor
Zeleň

Pozorovňa zvierat sa bude nachádzať pri prameni Vydrica. Je tu možné pozorovať divú zver, tento o...

Mapa projektov Metropolitného inštitútu Bratislavy