Hálkova-Letná

Parčík pri hasičskej stanici

30. 6. 2022

Na križovatkách ulíc Hálkova a Letná sa nachádza park, ktorý je v súčasnosti využívaný primárne ako tranzitné miesto, prípadne miesto na pre...