Bazova

Obnova mestského brownfieldu aj nové zariadenie pre seniorov sú projekty, na ktorých začínajú pracovať architekti spolupracujúci s mestom

13. 1. 2023

Ateliér GUTGUT pripraví architektonické podklady pre obnovu časti areálu na Bazovej ulici v Ružinove a architekti z ateliéru Átrium zas navr...

Vnútorná hala areálu

Areál Bazová

13. 1. 2023

Areál Bazová je významným bodom rozvoja, ktorý spája rôzne funkcie a kvalitný mestský priestor. V priebehu nasledujúcich 10 rokov prejde kom...