Zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu

Prebiehajúca
Ukončená
Prihlasovanie ukončené

Predmetom zákazky je vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie až po realizačný projekt, inžiniering, odborný autorský dohľad, vždy v rozsahu podľa konkrétneho jednotlivého zadania.

Výsledky súťaže

Zo súťaže vzišlo 6 architektonických tímov, ktoré budú spolupracovať s Metropolitným inštitútom Bratislavy na mestských verejných priestoroch  

Uchádzači

1. studený architekti s.r.o.

člen sk. dodávateľov:

Architektonická kancelária Ľubomír Závodný s.r.o.

Mag. arch. Peter Stec, ArtD.

Terra Florida, v.o.s.

2 / 3. GUTGUT s.r.o.

člen sk. dodávateľov 2ka, s.r.o. 

 2 / 3. Architektonické štúdio Atrium s.r.o.

člen sk. dodávateľov:

Ing. arch. Štefan Zahatňanský

Livinark s.r.o.

arch&crafts s.r.o.

4. PLURAL s.r.o.

člen sk. dodávateľov:

zerozero, s.r.o.

Diervilla, spol. s r.o.

5. MAPA architekti s.r.o.

6. Grido architekti, s.r.o.

člen sk. dodávateľov

Ing. Magdaléna Horňáková – Atelier DUMA


7. JRKVC s.r.o.

člen sk. dodávateľov Atelier Divo s.r.o.

8. hantabal architekti s.r.o. 

9. OFFICE110 architekti, s.r.o.

10. Compass, s.r.o.

člen sk. dodávateľov

Ing. Zdenek Sendler

11. fbcc architecture

člen sk. dodávateľov

AWE atelier, spol. s r.o.

12. architekti SPDe s.r.o.

13. GFI, a.s.

14. ENDORFINE s.r.o.

člen sk. dodávateľov NEWGARDENDESIGN s.r.o.

15. Kuklica Smerek architekti, s. r. o.

člen sk. dodávateľov

Hubinsky atelier s.r.o.

Priebeh súťaže

Predmetom zákazky je vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie až po realizačný projekt, inžiniering, odborný autorský dohľad, vždy v rozsahu podľa konkrétneho jednotlivého zadania.

Verejné obstarávanie je spoločným verejným obstarávaním v zmysle § 16 ZVO medzi Hlavným mestom SR Bratislava, Metropolitným inštitútom Bratislavy a Spoločnosťou pre rozvoj bývania.

Vyhlasovateľ: Metropolitný inštitút Bratislavy

Lehota na predkladanie ponúk: 30.06.2020 13:00

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 700 000,00 EUR bez DPH

Doba čerpania: 4 roky

Realizáciu zákazky bude vykonávať 6 vysúťažených ateliérov

Hodnotiace kritériá: 70% kvalita doteraz realizovaných projektov, 30% ponuková cena