Grössling

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Chceme obnoviť pôvodnú funkciu kúpeľov Grössling, pridať k nim nové formy kultúrno-komunitných aktivít a otvoriť tak priestor verejnosti. Okrem obnovy kúpeľnej časti plánujeme do oddelenej časti objektu presťahovať časť Mestskej knižnice a vytvoriť tak verejnú inštitúciu, ktorá bude prístupná pre všetkých.

Hlavnou myšlienkou Grösslingu je ponorenie sa – do bratislavskej kúpeľnej atmosféry, do relaxu, ale aj do kníh v pokojnom priestore knižnice. Pobočka Mestskej knižnice ponúkne program umeleckej rezidencie, ktorý privíta spisovateľov aj prekladateľov. Kaviareň sa stane otvoreným priestorom so zónou pre deti a čitárňou dennej tlače a knižných noviniek. Súčasťou konceptu je aj obnova verejných priestorov a okolia budovy a vytvorenie parku na Medenej ulici.

Časová os revitalizácie objektu

Vyhlásenie súťaže

Marec 2020

Výsledky 1. kola

Leto 2020

Výsledky 2. kola

Leto 2020

Verejná prezentácia

Jeseň 2020

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Búracie práce, obnova komína

Začiatok revitalizácie parku na Medenej ulici

Začiatok rekonštrukcie objektu

Dokončenie revitalizácie

Proces participácie

Sťahovanie knižnice do nových priestorov je vnímané ako možnosť zásadnej premeny prostredia knižnice, preto sme sa v rámci zapojenia verejnosti pýtali aj na to, ako priestor knižnice zveľadiť a vylepšiť pre jej aktuálnych návštevníkov a návštevníčky, ako aj pre ľudí, ktorí aktuálne priestory knižnice nevyužívajú. 

Prieskum názorov a postojov verejnosti bol zameraný aj na ďalšie aspekty priestoru, ako napr. budúce využitie kúpeľov a priestoru na relax.

So špecifickými skupinami sa uskutočnilo aj hlbšie zisťovanie postojov k ich používaniu knižnice – šlo napríklad o skupiny seniorov či expatov. Samostatná vetva participácie sa zameriavala na zapojenie samotných pracovníkov a pracovníčky knižnice do celého procesu. 

Záverečná správa z participatívneho procesu

Prostredníctvom participatívneho procesu sme získali informácie o postojoch a názoroch verejnosti, vďaka čomu sme mohli lepšie nastaviť finálne súťažné podmienky pre architektonickú súťaž. Zároveň vďaka zisteniam budeme môcť lepšie nastaviť budúce fungovanie knižnice i mestských kúpeľov.

Stiahnuť dokument

Mohlo by vás tiež zaujímať

Bratislava získala partnera, ktorý pomôže s financovaním kúpeľov Grӧssling

29. 11. 2021

Po mestskom zastupiteľstve vznik obchodnej spoločnosti pre kúpele Grӧssling odobril aj Protimonopolný úrad. Podpisom zmluvy bola dnes založená spoločn...

V Grösslingu sa začalo rekonštruovať. Obnovuje sa aj niekdajšia dominanta Starého Mesta – komín z roku 1914

22. 4. 2021

Začali sa prípravné stavebné práce na kúpeľoch Grössling. Do rekonštrukčných prác je zaradená aj obnova komína z roku 1914, a odstránenie nadbytočných...

Pozrite si krátkometrážny film o duchu Grösslingu

24. 12. 2020

Okrem Popolušky si dnes môžete pozrieť aj jedinečný krátkometrážny film Plávanie natočený v Grösslingu, ktorý vyhral viac ako 20 ocenení na filmových ...