Grössling

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Chceme obnoviť pôvodnú funkciu kúpeľov Grössling, pridať k nim nové formy kultúrno-komunitných aktivít a otvoriť tak priestor verejnosti. Okrem obnovy kúpeľnej časti plánujeme do oddelenej časti objektu presťahovať časť Mestskej knižnice a vytvoriť tak verejnú inštitúciu, ktorá bude prístupná pre všetkých.

Hlavnou myšlienkou Grösslingu je ponorenie sa – do bratislavskej kúpeľnej atmosféry, do relaxu, ale aj do kníh v pokojnom priestore knižnice. Pobočka Mestskej knižnice ponúkne program umeleckej rezidencie, ktorý privíta spisovateľov aj prekladateľov. Kaviareň sa stane otvoreným priestorom so zónou pre deti a čitárňou dennej tlače a knižných noviniek. Súčasťou konceptu je aj obnova verejných priestorov a okolia budovy a vytvorenie parku na Medenej ulici. Obnovu realizujeme podľa návrhu ateliéru OPPS Architettura, ktorý zvíťazil v medzinárodnej architektonickej súťaži.

Časová os revitalizácie objektu

Vyhlásenie súťaže

Marec 2020

Výsledky 1. kola

Leto 2020

Výsledky 2. kola

Leto 2020

Verejná prezentácia

Jeseň 2020

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Búracie práce, obnova komína

Začiatok revitalizácie parku na Medenej ulici

Začiatok rekonštrukcie objektu

Dokončenie revitalizácie

Proces participácie

Sťahovanie knižnice do nových priestorov je vnímané ako možnosť zásadnej premeny prostredia knižnice, preto sme sa v rámci zapojenia verejnosti pýtali aj na to, ako priestor knižnice zveľadiť a vylepšiť pre jej aktuálnych návštevníkov a návštevníčky, ako aj pre ľudí, ktorí aktuálne priestory knižnice nevyužívajú. 

Prieskum názorov a postojov verejnosti bol zameraný aj na ďalšie aspekty priestoru, ako napr. budúce využitie kúpeľov a priestoru na relax.

So špecifickými skupinami sa uskutočnilo aj hlbšie zisťovanie postojov k ich používaniu knižnice – šlo napríklad o skupiny seniorov či expatov. Samostatná vetva participácie sa zameriavala na zapojenie samotných pracovníkov a pracovníčky knižnice do celého procesu. 

Záverečná správa z participatívneho procesu

Prostredníctvom participatívneho procesu sme získali informácie o postojoch a názoroch verejnosti, vďaka čomu sme mohli lepšie nastaviť finálne súťažné podmienky pre architektonickú súťaž. Zároveň vďaka zisteniam budeme môcť lepšie nastaviť budúce fungovanie knižnice i mestských kúpeľov.

Stiahnuť dokument

Prípravné práce

Pred začatím rekonštrukcie realizujeme viacero prípravných prác. V rámci nich sme už obnovili prepadnutú strechu na bývalej kotolni, zrekonštruovali sme komín, ktorý bol v havarijnom stave, zbúrali sme budovy vo dvore zo 70. rokov, čím sme pripravili zázemie na ďalšie práce.

Búracie práce pokračujú aj v interiéri, kde postupne odstraňujeme nánosy z deväťdesiatych rokov. Odstránením približne 1500 ton materiálu sa celá budova otvorí, čo neskôr pomôže pri realizačnom projekte kvalitnejšie navrhnúť detaily.

Zároveň s architektmi upresňujeme, ako má Grössling po rekonštrukcii vyzerať. Dbáme pritom nielen na architektúru, ale tiež na funkčné využitie. V zóne so sedacími a plaveckým bazénom plánujeme obnoviť suchú saunu, a tak oživiť kúsok histórie. Dispozícia suchej sauny je navrhnutá tak, aby kopírovala pozíciu existujúceho svetlíka, vďaka čomu bude do sauny prúdiť denné svetlo.

V blízkosti sedacích bazénov návštevníci nájdu parný kúpeľ. Aj priestor parného kúpeľa je navrhnutý tak, aby kopíroval pozíciu pôvodného svetlíka. Architekti tu navyše navrhli zavesený oblúkový podhľad, vďaka čomu bude svetlo od svetlíka prechádzať po obvode sauny.

Vonkajší bazén architekti navrhli podľa konceptu starých rímskych kúpeľov, čo znamená, že bazén bude mať otvorenú strechu nad vodnou plochou. Skleník nad priestorom okolo bazéna prispeje k vytvoreniu uzavretého miesta, ktoré nebude rušené vonkajším svetom, a tiež umožní, aby návštevníci mohli tráviť čas na čerstvom vzduchu aj počas dažďa.

Mohlo by vás tiež zaujímať

Z interiéru ikonických kúpeľov Grössling sa vynosilo vyše 1500 ton sutiny

23. 2. 2023

Nové vizualizácie odhaľujú detaily budúcej podoby sáun aj vonkajšieho bazéna....

Bratislava získala partnera, ktorý pomôže s financovaním kúpeľov Grӧssling

29. 11. 2021

Po mestskom zastupiteľstve vznik obchodnej spoločnosti pre kúpele Grӧssling odobril aj Protimonopolný úrad. Podpisom zmluvy bola dnes založená spoločn...

V Grösslingu sa začalo rekonštruovať. Obnovuje sa aj niekdajšia dominanta Starého Mesta – komín z roku 1914

22. 4. 2021

Začali sa prípravné stavebné práce na kúpeľoch Grössling. Do rekonštrukčných prác je zaradená aj obnova komína z roku 1914, a odstránenie nadbytočných...