Grössling

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Chceme obnoviť pôvodnú funkciu kúpeľov Grössling, pridať k nim nové formy kultúrno-komunitných aktivít a otvoriť tak priestor verejnosti. Okrem obnovy kúpeľnej časti plánujeme do oddelenej časti objektu presťahovať časť Mestskej knižnice a vytvoriť tak verejnú inštitúciu, ktorá bude prístupná pre všetkých.

Hlavnou myšlienkou Grösslingu je ponorenie sa – do bratislavskej kúpeľnej atmosféry, do relaxu, ale aj do kníh v pokojnom priestore knižnice. Pobočka Mestskej knižnice ponúkne program umeleckej rezidencie, ktorý privíta spisovateľov aj prekladateľov. Kaviareň sa stane otvoreným priestorom so zónou pre deti a čitárňou dennej tlače a knižných noviniek. Súčasťou konceptu je aj obnova verejných priestorov a okolia budovy a vytvorenie parku na Medenej ulici.

Časová os revitalizácie objektu

Vyhlásenie súťaže

Marec 2020

Výsledky 1. kola

Leto 2020

Výsledky 2. kola

Leto 2020

Verejná prezentácia

Jeseň 2020

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Leto 2021

Búracie práce, obnova komína

Leto a jeseň 2021

Začiatok revitalizácie parku na Medenej ulici

Jar 2022

Začiatok rekonštrukcie objektu

Jar 2022

Dokončenie revitalizácie

2025

Proces participácie

Sťahovanie knižnice do nových priestorov je vnímané ako možnosť zásadnej premeny prostredia knižnice, preto sa v rámci zapojenia verejnosti sme sa pýtali aj na to, ako priestor knižnice zveľadiť a vylepšiť pre jej aktuálnych návštevníkov a návštevníčky, ako aj pre ľudí, ktorí aktuálne priestory knižnice nevyužívajú. Prieskum názorov a postojov verejnosti bol zameraný aj na ďalšie aspekty priestoru, ako napr. budúce využitie kúpeľov a priestoru na relax.

So špecifickými skupinami prebehne aj hlbšie zisťovanie postojov k ich používaniu knižnice – pôjde napríklad o skupiny seniorov či expatov. Samostatná vetva participácie je aj zapojenie samotných pracovníkov a pracovníčky knižnice do celého procesu. 

Dokumenty na stiahnutie:

Mohlo by vás tiež zaujímať

Viac zelene, lepšie podmienky pre chodcov a zachovanie pokojného charakteru ulice. Vyhodnotili sme názory obyvateľov na budúcu obnovu Vrančovičovej ulice

3. 12. 2021

Na Vrančovičovej ulici v Lamači by ľudia uvítali, keby sa zlepšili podmienky pre chodcov, vysadila nová zeleň, a tiež vytvorilo miesto pre spoločensko...

Bratislava získala partnera, ktorý pomôže s financovaním kúpeľov Grӧssling

29. 11. 2021

Po mestskom zastupiteľstve vznik obchodnej spoločnosti pre kúpele Grӧssling odobril aj Protimonopolný úrad. Podpisom zmluvy bola dnes založená spoločn...

Nový manuál participácie prináša návod, ako zapájať ľudí do plánovania mesta. Čerpať z neho môžu samosprávy, architekti aj developeri

8. 11. 2021

Participatívny proces s ľuďmi dokáže zlepšiť kvalitu projektov vďaka spoznaniu názorov, zlaďovať odlišné záujmy a predchádzať konfliktom, a tiež posil...