POZVÁNKA NA VÝSTAVU: O budúcnosti Bratislavy a udržateľnom rozvoji mesta │ 11.1.-31.1.2023

5. januára 2023

Spoznajte projekty, cez ktoré hlavné mesto plánuje čeliť najväčším výzvam budúcnosti, medzi ktoré patrí klimatická kríza, dostupnosť bývania, podpora udržateľného pohybu po meste, či znižovanie množstva odpadu. Výstava sa koná v Univerzitnej knižnici v Bratislave.

Hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy a desiatky odborníkov posledné dva roky tvorili plán do roku 2030, podľa ktorého sa bude Bratislava rozvíjať a zlepšovať kvalitu života. Sprievodným podujatím je výstava, ktorá približuje projekty, cez ktoré mesto plánuje riešiť najväčšie výzvy súčasnosti, medzi ktoré patrí zmena klímy, dostupnosť bývania či udržateľný pohyb. Organizátormi sú Metropolitný inštitút Bratislavy a České centrum v Bratislave, ktoré doplnilo výstavu o interaktívnu časť zameranú na vedecký pokrok a inovácie pomáhajúce riešiť globálne problémy sveta. Výstava potrvá v Univerzitnej knižnici v Bratislave do 31. januára.

11.1. – 31.1. 2023
pondelok až piatok, 10:00 – 18:00
Univerzitná knižnica v Bratislave, Ventúrska 11


Bratislava vlani v júni predstavila nový strategický plán Bratislava 2030, podľa ktorého chce byť do roku 2030 ešte starostlivejšie, dostupnejšie a odolnejšie mesto pre život.

Plán je pripravený na zmeny v doprave, školstve, kultúre, životnom  prostredí, územnom plánovaní či zvyšovaní dostupnosti bývania. Takýmto cieľom napríklad je, aby sa do roku 2030 skrátila dĺžka čakania na nájomný byt zo 6 rokov na 2 roky. Tiež sa má pripraviť a schváliť nový územný plán, ktorý bude podporovať rozvoj mesta na princípe 15 minútového mesta.

Všetky ciele v dokumente Bratislava 2030 sú naviazané na 17 globálnych cieľov udržateľného rozvoja  (tzv. SDGs – Sustainable Development Goals) v medzinárodnej iniciatíve Agenda 2030, ku ktorej sa prihlásilo 193 členských štátov OSN. Medzinárodné spoločenstvo sa takýmto spôsobom snaží reagovať na celosvetové výzvy a stanoviť cestu, ako priniesť zmenu do roku 2030. Hlavné mesto  dané ciele realizuje na lokálnej úrovni práve cez strategický dokument Bratislava 2030.

“Sedemnásť cieľov SDGs nás prepájajú s globálnym úsilím o udržateľný rozvoj. Vďaka nim máme globálne rozoznaný referenčný rámec a spôsoby porovnávania. Sú to práve mestá, ktoré, ak sú dobre navrhnuté, hrajú v dosahovaní udržateľnosti hlavnú rolu,” povedal Ján Mazúr, riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Globálne ciele pre udržateľný rozvoj miest

Cieľom výstavy je verejnosti priblížiť projekty a ciele hlavného mesta a ich naviazanie na Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj. Súčasťou výstavy je aj interaktívna časť, ktorú umelecky stvárnil grafik Pavel Fuksa. V rozšírenej realite približuje vedecký pokrok a inovácie pomáhajúce riešiť globálne problémy sveta. Interaktívna výstava vznikla ako spoločný projekt Českých centier a Technologickej agentúry ČR. Metropolitný inštitút Bratislavy oslovil České centrum v Bratislave na spoluprácu pri výstave, keďže sa tiež venovali projektu, ktorý bol zameraný na udržateľný rozvoj v rámci Agendy 2030.

„Výstava využíva technológiu rozšírenej reality, ktorá je veľmi atraktívna pre deti a mládež. Návštevníci pomocou svojich mobilných telefónov rozhýbu piktogram a zoznámia sa nielen s cieľmi udržateľného rozvoja, ale aj s aktuálnymi výsledkami vedcov či inovátorov a ako sa im darí tieto ciele napĺňať. Výstava sa v rámci predsedníctva Českej republiky v Rade Európskej únie predstavila v New Yorku, Londýne, Berlíne, Aténach, Prahe i Varšave. Sme veľmi radi, že bude súčasťou aj tejto vzdelávacej výstavy a pomôže šíriť potrebu ochrany našej planéty a jej zdrojov,“ hovorí riaditeľka Českého centra Bratislava Monika Koblerová.

Ako vznikal plán Bratislava 2030

Program rozvoja mesta na roky 2022 až 2030 vznikal od roku 2020 a pripravovalo ho takmer 120 odborníkov a odborníčok. Plán sa tvoril participatívne so zapojením odbornej i laickej verejnosti, ktorá mala viackrát možnosť pripomienkovať priebežné výstupy. Aj vďaka takémuto prístupu sa MIB-u podarilo zosumarizovať preferované témy, ktoré by malo mesto riešiť prioritne. Takmer 700-stranový dokument je rozdelený do dvoch častí – analytická časť a strategická časť. Finálna verzia plánu Bratislava 2030 je zverejnená na www.bratislava2030.sk.

Hlavné mesto a jeho organizácie začnú postupne napĺňať jednotlivé ciele zo strategického dokumentu cez konkrétne projekty a iné opatrenia. Už dnes sa v meste obnovujú viaceré verejné priestory s ohľadom na klímu, buduje sa nová električková radiála do Petržalky, a tiež sa pracuje na nových nájomných bytoch.

Úlohou Metropolitného inštitútu Bratislavy bude v nasledujúcich rokoch sledovať prípravu a priebeh týchto projektov, systematicky zbierať dáta od mesta a mestských inštitúcií, pravidelne každý rok vyhodnocovať úspešnosť napĺňania jednotlivých opatrení, a tiež priebežne prehodnocovať jednotlivé ciele. Dokument Bratislava 2030 má byť živý nástroj, ktorý dokáže reagovať na rôzne situácie v čase bez toho, aby sa to odrazilo na kvalite finálneho riešenia.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

MIB pripravil podmienky a zadanie pre aktuálnu súťaž na nové sídlo Ústavu pamäti národa

19. 5. 2023

Ústav pamäti národa má mať reprezentatívne sídlo s priestormi otvorenými pre verejnosť....

Ulica na hranie na ZŠ Mudroňova, Foto Veronika Gežík

Stovky detí sa v sobotu 20. mája hrali na Myjavskej ulici bez áut

12. 5. 2023

Myjavská ulica sa v sobotu 20. mája zmenila na jednodňovú pešiu zónu, vďaka čomu vznikol priestor na bezstarostnú hru detí na ulici bez áut. ...

MIB urobil ďalší krok, aby bol Sad Janka Kráľa ešte príjemnejšie miesto. Vyhlasujeme súťaž na zhotoviteľa štúdie

11. 5. 2023

Hľadáme tím odborníkov, s ktorým dotvoríme víziu rozvoja Sadu Janka Kráľa a Tyršovho nábrežia....