Poznáme víťazný návrh pre Námestie republiky. Lokálne centrum a jeden z najväčších verejných priestorov v Petržalke zostane zelené, no lepšie využije svoj potenciál

7. septembra 2022

Víťazom urbanisticko-krajinársko-architektonickej súťaže na revitalizáciu Námestia republiky, ktoré je považované za lokálne centrum Petržalky, sa stal ateliér Gro architekti.

Vďaka súťaži sa podarilo nájsť vhodný koncept funkčného a atraktívneho verejného priestoru pre každodenný život, ktorý pritom vie slúžiť aj ako miesto pre príležitostné kultúrne a spoločenské podujatia. Súťaž zastrešoval Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) v spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Bratislava – Petržalka. Budúca revitalizácia námestia sa neuskutoční naraz, ale bude v rokoch rozdelená do viacerých etáp.   

Kvalitné urbanistické riešenie pre dôležité územie prináša novú identitu verejného priestoru, dostatok zelene, nové riešenie cyklistickej a pešej dopravy, ale aj nové možnosti pre kultúru, šport či relax. Návrh podľa poroty ponúka realizovateľný koncept, ktorý rešpektuje charakter Petržalky.

Porota na návrhu ocenila, že preberá existujúci geometrický kontext Petržalky. Nové Námestie republiky je podľa poroty zasadené v zeleni a na obdĺžnikovej ploche vhodne koncentruje niekoľko rôznorodých aktivít, ktoré sa postupom času vedia doplniť ďalšími.

Plánovaná revitalizácia bude rozdelená do viacerých etáp, keďže Námestie republiky je jedným z najväčších verejných priestorov v mestskej časti Petržalka. Celková plocha riešeného územia v súťaži bola 75 200 m2

Námestie formujú dva hlavné komunikačné ťahy, a to Jirásková ulica a chodník pre peších medzi železničnou stanicou a plánovanou električkovou zastávkou.  

„Námestie sa tak prirodzene delí do troch častí – skatepark, časť určenú pre spoločenské akcie s kaviarňou a verejnými toaletami, a zónu v okolí novej fontány, kde sme umiestnili stánok so zmrzlinou a cyklokiosk. Medzi týmito tromi plochami s kľúčovými funkciami sa nachádzajú relaxačné zóny so zeleňou,“ priblížil Juraj Palovič z ateliéru Gro architekti.

Prioritne sa upraví centrum námestia, kde pribudne pódium, menší objekt pre kaviareň s verejnými toaletami a technickým zázemím pre spoločenské akcie.  V ďalších fázach projektu sa revitalizujú zelené plochy a okolie Chorvátskeho ramena, ako aj obľúbený skate park.

Zelené plochy a lepší prístup k vodnej hladine Chorvátskeho ramena priamo z námestia 

Gro architekti v návrhu prichádzajú s nápadom, že umiestnenie skateparku v rámci spojitého námestia ponecháva zelenú plochu pri Chorvátskom ramene voľnú, čo umožní do budúcna riešiť zelenú líniu, ktorá je prítomná v celej dĺžke Chorvátskeho ramena, a ktorá sa v bode dotyku námestia zväčšuje. Okolité zelené plochy tak vyvažujú spevnenú centrálnu plochu. 

Aktuálne nie je naplno využitý ani potenciál vodnej plochy, čo majú zmeniť  pobytové schody a lepší prístup k vode priamo z námestia. Obyvatelia sa môžu tešiť aj na psiu lúku. Súčasťou námestia má byť aj drobná občianska vybavenosť.    

Návrh prináša aj kvalitné riešenia pre zlepšenie bezpečnosti v dopravnej situácii pre chodcov a cyklistov. Pribudnú bezpečnejšie priechody pre chodcov aj nové cyklochodníky.  

V nasledujúcich rokoch prejde úpravami aj blízke okolie Námestia republiky, čo celkovo zvýši atraktivitu verejných priestorov v tejto mestskej časti. Neďaleko námestia už dnes vyrastá električková trať prepájajúca centrum mesta s novou polyfunkčnou zónou Janíkov dvor, ktorého podobu MIB zverejnil začiatkom júla. Plánované štyri lávky cez Chorvátske rameno zas prispejú k zlepšeniu pešieho pohybu po najväčšom sídlisku v strednej Európe. 

Situácia po obnove Námestia republiky

Súťaže prinášajú kvalitné návrhy 

Na začiatku revitalizácie Námestia republiky sa uskutočnil participatívny proces, ktorého cieľom bolo zistiť, ako tento verejný priestor využívajú rôzne skupiny obyvateľov. Zároveň sme sa pýtali na predstavy o budúcej podobe námestia. Do participácie sa zapojilo 1141 respondentov. Získané informácie sme použili ako podklad pre zadanie architektonickej súťaže.  

Všetky základné požiadavky, ktoré ľudia v participatívnom procese pomenovali, ako lepší prístup k Chorvátskemu ramenu, rozšírenie spevnenej plochy pre organizáciu verejných podujatí, doplnenie kvalitného mobiliáru a zázemia pre kultúrne a športové aktivity, zníženie hlučnosti skateparku či zvýšenie bezpečnosti pri priechode cez Jiráskovú ulicu, sa premietli do víťazného návrhu. 

„Opäť sa potvrdilo, že súťaže pre verejné priestory majú zmysel, pretože prinášajú riešenia, ktoré zlepšujú obyvateľom každodenný život. Víťazný návrh od ateliéru Gro architekti prezentuje koncept, ktorý umožní kvalitné skĺbenie nárokov na verejný priestor dobre fungujúci počas bežného dňa aj pri konaní spoločenských akcií, ktoré sa tu zvyknú organizovať,“  povedal Marek Harčarík, riaditeľ sekcie súťaží na MIB.   

Architektonická súťaž prebiehala v dvoch kolách. Do 1. kola prišlo 9 návrhov, z ktorých porota vybrala tri najlepšie, ktoré postúpili do 2. kola, kde mali súťažiaci priestor zapracovať pripomienky od porotcov.  

Na druhom mieste skončil architektonický tím Amulet + sustektecl + Veronika Brabcová, ktorý pristúpil k riešeniu námestia netradične – navrhol víziu urbánneho lesa, v ktorom sú rozmiestnené jednotlivé časti programu. Porota však mala obavu, že dosiahnuť cielený stav, a teda požadovanú hustotu a výšku zelene, na ktorej bol postavený hlavný koncept návrhu, by trvalo desiatky rokov.  Tretie miesto patrí ateliéru young.s architekti, ktorý pracuje s rozčlenením územia na menšie časti, každá s vlastným charakterom vegetácie a programu, ktorému porota vytkla príliš striktné urbánne rozplánovanie a absenciu zjednocujúcej zložky návrhu. Podrobné výsledky súťaže s komentármi poroty sú zverené TU. 

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Bratislava hostila jedinečnú konferenciu Start with Children 

4. 6. 2024

Posledné májové dni žila Bratislava diskusiami o lepších mestách pre deti. Na dvojdňovom samite Start with Children v Starej tržnici, ktorého spoluorg...

Do konferencie Start with Children ostáva 8 dní, poznáme špičkový program dvojdňového samitu o tvorbe miest pre budúce generácie

20. 5. 2024

Už len pár dní nás delí od začiatku medzinárodného samitu Start with Children o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potreb...

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30. 4. 2024

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. ...