Novou riaditeľkou Metropolitného inštitútu Bratislavy je architektka a urbanistka Petra Marko

14. decembra 2023

Mestský poslanecký zbor dnes schválil výsledok výberového konania na pozíciu riaditeľky Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB). Novou hlavou mestskej príspevkovej organizácie, ktorá má na starosti architektúru, územné plánovanie, participáciu a strategické plánovanie, sa stala architektka a urbanistka Petra Marko. MIB povedie od polovice januára 2024, keď na pozícii vystrieda aktuálne pôsobiaceho riaditeľa Jána Mazúra. 

riaditelka-mib-petra-marko
Nová riaditeľka MIB Petra Marko. Foto: Marek Velček

„Petru Marko vnímam ako skúsenú architektku a urbanistku s dlhoročnou praxou zo zahraničia. Považujem ju za osobu, ktorá v daných oblastiach má čo ponúknuť. Z jej vízie, ktorú predstavila na verejnom vypočutí, je zjavné, že má jasné ciele, ako udržať pozíciu inštitútu ako think-tanku, viesť ju kvalitne po manažérskej stránke a posunúť ju vpred ako udržateľnú organizáciu,“ uviedol Ján Mazúr, riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy a predseda výberovej komisie. 

Metropolitný inštitút je tu na to, aby plánoval zdravšie, krajšie a funkčnejšie mesto. A to v spolupráci so všetkými ľuďmi na magistráte, a zároveň so všetkými, ktorí na rôznych úrovniach pre mesto pracujú. Tiež si uvedomujem, že naplniť víziu, aké mesto chceme, je otázka, ktorá si vyžaduje množstvo konštruktívnych riešení založených na spoločenskej dohode. Moju nastávajúcu rolu preto vnímam ako veľkú zodpovednosť viesť koncepčnú prácu MIB-u transparentne a otvorene. Teším sa na zapájanie mestských častí, občianskeho a súkromného sektora a najmä obyvateľov a obyvateliek Bratislavy do rozvoja mesta tak, aby stúpala kvalita života a kvalita verejného priestoru. Narodila som sa a vyrastala v Bratislave, a dlhodobo som pôsobila v oblasti urbanizmu a mestotvorby v Londýne a v iných mestách. Bratislava má obrovský potenciál a je pre mňa skvelé mať možnosť zhodnotiť moje skúsenosti a aktívne prispieť a pokračovať v jej pozitívnej transformácii,uviedla Petra Marko, nastupujúca riaditeľka Metropolitného inštitútu Bratislavy. 

Ako prebiehalo výberové konanie? 

Do výberového konania sa prihlásilo päť záujemcov a záujemkýň. Komisia odporučila do ďalšieho kola výberového konania štyroch kandidujúcich, z ktorých jeden odstúpil.  

Svoje vízie na verejnom vypočutí predstavili komisii jedna kandidátka a dvaja kandidáti. Spomedzi nich vyberala päťčlenná komisia v zložení: riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy Ján Mazúr (predseda komisie), hlavný architekt hlavného mesta SR Bratislavy Juraj Šujan, Zuzana Vrbová, ktorá pôsobí v organizácii LEAF, riaditeľka Americkej obchodnej komory v SR (AmCham Slovakia) Martina Slabejová a poslanec Mestského zastupiteľstva Bratislavy Branislav Záhradník. 

Výber vzišiel z verejného vypočutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. novembra 2023 v Primaciálnom paláci. Komisia vyhodnotila všetky tri vízie ako vysoko kvalitné, no jednomyseľne sa zhodla na výbere Petry Marko na obsadenie pozície riaditeľky Metropolitného inštitútu Bratislavy. Komisia odporučila aj Martina Zaičeka na druhom mieste. 

Všetky podrobné informácie o výberovom konaní, vrátane životopisov uchádzačov a uchádzačky pred komisiou a zápisnice z výberového konania, je možné nájsť na webe magistrátu v časti Transparentné výberové konania. 

Výber komisie schválil poslanecký zbor Mestského zastupiteľstva 

O odporúčaní komisie rozhodovalo 14. decembra 2023 Mestské zastupiteľstvo, ktoré hlasovaním schválilo výber komisie. Od polovice januára tak na miesto šéfky MIB-u nastúpi zmienená Petra Marko. 

Kto je Petra Marko? 

Petra Marko je architektka a expertka na tvorbu miest s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti verejných priestorov a mestského rozvoja. Dlhodobo pôsobila v Londýne, kde spoluzaložila ateliér mestotvorby a miestotvorby, ktorý sa podieľa na projektoch mestskej regenerácie v Británii, na Slovensku a v Čechách. Má skúsenosť aj s projektovým riadením a procesom developmentu inovatívnych rezidenčných projektov v Londýne. Bola súčasťou panelu mladých profesionálov britskej National Infrastructure Commission, ktorý radí vláde v otázkach dlhodobého rozvoja infraštruktúry a ako členka Westminster Council Design Review Panel posudzuje projekty, ktoré budú formovať centrálny Londýn.

Na London School of Architecture viedla výskumné think-tanky k témam inkluzívnych miest a udržateľnej mobility a tiež pôsobila na Katedre architektonickej tvorby VŠVU v Bratislave. Je spoluautorkou ocenenej strategickej vízie VeloCity na udržateľný rast rurálnych oblastí a Meanwhile City, príručky o role dočasných intervencií v tvorbe živých miest. Posledné dva roky pôsobí v Bratislave ako konzultantka a facilitátorka v témach zelenej mobility, rozvoja udržateľných štvrtí a aktivácii verejných priestorov. Pravidelne prednáša na medzinárodných fórach a píše pre odborné publikácie. Narodila sa a vyrastala v Bratislave, absolvovala štúdium architektúry vo Viedni a v Štokholme a postgraduálne štúdium kreatívneho podnikania v Londýne. 

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Bratislava hostila jedinečnú konferenciu Start with Children 

4. 6. 2024

Posledné májové dni žila Bratislava diskusiami o lepších mestách pre deti. Na dvojdňovom samite Start with Children v Starej tržnici, ktorého spoluorg...

Do konferencie Start with Children ostáva 8 dní, poznáme špičkový program dvojdňového samitu o tvorbe miest pre budúce generácie

20. 5. 2024

Už len pár dní nás delí od začiatku medzinárodného samitu Start with Children o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potreb...

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30. 4. 2024

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. ...