Mestské lesy

Mestské lesy sa nachádzajú v Malých Karpatoch a rozprestierajú sa naprieč severnou časťou Bratislavy. Ich relatívne malá vzdialenosť od centra mesta umožňuje mnohým obyvateľom ísť do „skutočnej“ prírody za rôznymi účelmi.

  1. Ozajstná príroda na skok
  2. Výnimočná obľúbenosť v zime
  3. Nespočetné množstvo scenérií vhodných na fotenie

Únik z mesta do „skutočnej“ prírody

Motiváciou navštíviť Mestské lesy sú zväčša nekonečné hĺbky lesov a neobmedzený priestor na preskúmanie. Ide o možnosť užiť si divokú prírodu iba pár kilometrov od centra mesta. Komerčné a mestské prvky, ako napríklad reštaurácie, podujatia alebo architektúra, hrajú malú rolu v porovnaní s obrovským množstvom fotiek s hashtagmi, ktoré odkazujú na „nature“ (prírodu, konkrétne ide o 52% z príspevkov).1

animals

built elements

food & events

friends & family

happiness & love

nature

outdoor activity

photography

self-promotion

Sad Janka KráľaSad

2.8%

2.85%
animals
297 of 10424 posts

9.6%

9.58%
built elements
999 of 10424 posts

8.1%

8.09%
food & events
843 of 10424 posts

10.5%

10.5%
friends & family
1093 of 10424 posts

18.5%

18.5%
happiness & love
1926 of 10424 posts

32.4%

32.4%
nature
3382 of 10424 posts

18.2%

18.2%
outdoor activity
1901 of 10424 posts

14.5%

14.5%
photography
1511 of 10424 posts

17.1%

17.1%
self-promotion
1781 of 10424 posts
Horský ParkHorský

7.2%

7.23%
animals
321 of 4442 posts

6.6%

6.55%
built elements
291 of 4442 posts

5.8%

5.81%
food & events
258 of 4442 posts

6.4%

6.39%
friends & family
284 of 4442 posts

12.5%

12.5%
happiness & love
554 of 4442 posts

26.0%

26.0%
nature
1157 of 4442 posts

21.2%

21.2%
outdoor activity
943 of 4442 posts

7.1%

7.11%
photography
316 of 4442 posts

9.2%

9.19%
self-promotion
408 of 4442 posts
Medická ZáhradaMedická

0.4%

0.414%
animals
8 of 1934 posts

4.5%

4.50%
built elements
87 of 1934 posts

16.2%

16.2%
food & events
313 of 1934 posts

10.0%

10.0%
friends & family
194 of 1934 posts

20.4%

20.4%
happiness & love
395 of 1934 posts

47.5%

47.5%
nature
919 of 1934 posts

15.1%

15.1%
outdoor activity
292 of 1934 posts

17.6%

17.6%
photography
340 of 1934 posts

22.1%

22.1%
self-promotion
427 of 1934 posts
Mestské LesyLesy

3.8%

3.82%
animals
18 of 471 posts

2.3%

2.34%
built elements
11 of 471 posts

1.3%

1.27%
food & events
6 of 471 posts

6.2%

6.16%
friends & family
29 of 471 posts

7.4%

7.43%
happiness & love
35 of 471 posts

52.0%

52.0%
nature
245 of 471 posts

27.6%

27.6%
outdoor activity
130 of 471 posts

13.6%

13.6%
photography
64 of 471 posts

12.3%

12.3%
self-promotion
58 of 471 posts
Jazero RohlíkRohlík

20.8%

20.8%
animals
27 of 130 posts

3.1%

3.08%
built elements
4 of 130 posts

2.3%

2.31%
food & events
3 of 130 posts

4.6%

4.62%
friends & family
6 of 130 posts

11.5%

11.5%
happiness & love
15 of 130 posts

46.9%

46.9%
nature
61 of 130 posts

13.8%

13.8%
outdoor activity
18 of 130 posts

8.5%

8.46%
photography
11 of 130 posts

5.4%

5.38%
self-promotion
7 of 130 posts

Tento kontrast k typickému mestskému životu si v posledných rokoch, a obzvlášť počas pandémie, zjavne získal masívnu popularitu medzi užívateľmi Instagramu. Čísla ukazujú, že počet fotiek publikovaných z Mestských lesov sa zvýšil o 194 % od roku 2018 do 2020, kým z miest ako Horský park alebo Medická záhrada to bolo iba o 13 % a 16 %. Mestské lesy boli pravdepodobne najviac navštevovanou lokalitou bratislavskými obyvateľmi, ktorí potrebovali únik z reality lockdownových obmedzení.

Návštevy milovníkov prírody vrcholia na jeseň a v zime

Aj pre Mestské lesy je typická sezónnosť. Napriek tomu, že príspevky z verejných parkov sa najviac publikujú na jeseň, táto lokalita je najviac navštevovaným prírodným priestorom v zimných mesiacoch. 7 % zo všetkých príspevkov obsahuje hashtagy, ktoré sa týkajú zimy, na porovnanie, z Horského parku je to iba 2,7 %. Navyše, aplikácia Google Vision pattern recognition (algoritmus rozpoznávania prvkov z obrazu spoločnosti Google) identifikoval, že 8.3 % z Instagram príspevkov z Mestských lesov obsahuje „sneh“.

3.4% 10.2% 0.4% 7% #spring #autumn #summer #winter Mestskélesy Jazero Rohlík 2.3% 4.6% 5.4% 0% #spring #autumn #summer #winter 2.5% 6.2% 1.5% 2.7% #spring #autumn #summer #winter Horský park 13.4% 6% 4.8% 1.1% #spring #autumn #summer #winter Medickázáhrada 2.8% 10.9% 3.1% 1.9% #spring #autumn #summer #winter Sad JankaKráľa

Objavovanie lesných zákutí

Vďaka svojej rozlohe a rôznorodosti ponúka les návštevníkom širokú škálu aktivít. Túto lokalitu si vyberajú na dlhšie trávenie času, na obľúbené športy alebo objavovanie lesa. To vysvetľuje vyrovnaný pomer medzi príspevkami, ktoré sú zverejnené počas pracovných dní a cez víkend, kedy ľudia zvyčajne môžu venovať celý deň výletu do prírody.

Užívatelia tu radi vykonávajú svoje obľúbené voľnočasové aktivity – bicyklovanie, turistiku, beh a iné. Zdá sa, že žiadne iné miesto v Bratislave nie je tak vhodné na cyklistiku a turistiku ako Mestské lesy.

Útočisko pre fotografa prírody

Samotná okolitá príroda je najpopulárnejším predmetom príspevkov z Mestských lesov, vedie nad témami ako ľudia, domáci miláčikovia alebo gastronómia. Aj keď kategória fotografie sa nenachádza obzvlášť nízko, väčšina fotografií zahŕňa prírodné prvky, ako napríklad rastlinu, strom, drevo a dokonca aj peň alebo konár2.

Zároveň, zo všetkých pozorovaných lokácii má Mestský les najmenší pomer lajkov na jeden príspevok – iba 45 v porovnaní s 77 pre Horský park a 87 pre Medickú záhradu. Zvádza to k záveru, že čisté zábery prírody nie sú jednoducho na Instagrame až tak obľúbené ako fotky usmievajúcich sa tvárí a pekne naaranžovaného jedla. Žiadny z týchto alebo podobných predmetov nie je na zozname 50-tich najčastejších hashtagov.

Čo je ešte dobré vedieť o Mestských lesoch

  1. Les má najnižšiu hodnotu v kategórii „happiness & love”(šťastie & láska).
  2. Jeden konkrétny užívateľ zjavne obľubuje fotografovanie v Mestských lesoch viac než hocikto iný – z tejto lokality zverejnil 57 fotiek, čo tvorí 12 % zo všetkých príspevkov.
  3. Veľa užívateľov dáva do popredia svoj bicykel – Google Vision identifikoval vo viacerých príspevkoch časti bicykla ako koleso, rám alebo iné časti vybavenia („equipment and supplies”).

  1. Dáta uvedené v tomto článku sú z 1. apríla 2021. ↩︎
  2. Označenia identifikované aplikáciou Google Vision pattern recognition tool (algoritmus rozpoznávania prvkov z obrazu spoločnosti Google) ↩︎

ĎAĽŠÍ PARK