Málo ihrísk, zlé ovzdušie či priveľa áut, spoza ktorých deti nevidno. Mesto začína zbierať podnety od všetkých detí pre ich lepší život v Bratislave

22. novembra 2022

Aby bolo deti lepšie počuť, hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s UNICEF spustili online platformu www.mestopredeti.sk, cez ktorú môžu deti posielať primátorovi nápady pre lepší život v Bratislave.

Získané podnety od najmladších obyvateliek a obyvateľov budú pre mesto dlhodobo cenným zdrojom informácií, ktoré poslúžia ako podklad pre reálne zmeny vo verejnom priestore či fungovaní mestských inštitúcií. Projekt Mesto pre deti je výsledkom partnerstva s UNICEF (Detský fond Organizácie Spojených národov), ktorý s MIB podpísal Memorandum o porozumení. Načasovanie iniciatívy symbolicky súvisí aj so Svetovým dňom detí, ktorý každoročne pripadá na 20. novembra.

Nebezpečná doprava pred školami, obrazy v múzeách umiestnené príliš vysoko, nedostatok ihrísk pre deti vo veku okolo 10 rokov, chýbajúce nápisy v iných jazykoch, znečistené ovzdušie, priveľa áut v uliciach či zatvorené školské dvory po vyučovaní. To je malá ukážka podnetov od detí pre lepšiu Bratislavu. Mesto spustilo projekt www.mestopredeti.sk, cez ktorý môže vyše 30-tisíc detí rôznych národností žijúcich v hlavnom meste kreatívnym spôsobom poslať primátorovi nápady, čo by sa malo v Bratislave zlepšiť či zachovať, aby sa im tu žilo lepšie. V januári 2023 prebehne veľké vyhodnotenie a autorov najlepších nápadov si pozve primátor Matúš Vallo do svojej kancelárie, kde sa o ich realizácii spoločne porozprávajú. Následne sa podnety budú riešiť na pravidelnej báze.

„Deti sú oveľa spontánnejšie a úprimnejšie v tom, ako vnímajú svet okolo seba. Úprimne som veľmi zvedavý, aké nápady nám pošlú. My dospelí potrebujeme s deťmi oveľa viac komunikovať a počúvať ich názory. Práve pri deťoch si najlepšie uvedomujeme, aké dôležité sú plány pre mesto na ďalšie roky. Projekt je mimoriadny v tom, že dáva hlas tým, ktorí ešte nemajú volebné rozhodovacie právo, aby mohli povedať, čo ich trápi, teší alebo im v meste jednoducho chýba,“ povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Deti môžu svoje nápady posielať vo forme videa, kresby či listu cez formulár, ktorý nájdu na webstránke www.mestopredeti.sk. Vítané sú akékoľvek návrhy na zmeny verejného priestoru v okolí domova, školy, obchodu či obľúbeného ihriska. Podnety sa môžu týkať aj fungovania všetkých mestských organizácií, ako sú Múzeum mesta Bratislavy, Galéria mesta Bratislavy, ZOO, Mestské lesy v Bratislave, Dopravný podnik Bratislava a ďalšie.

“Participácia detí je jedným z najdôležitejších rozmerov práv detí a UNICEF sa za ňu zasadzuje vo všetkých krajinách a územiach, kde pôsobí. Niekedy zabúdame, že všetci sme kedysi boli deťmi a už vtedy sme mali veľmi silné a cenné názory na svoje okolie. Predsa deti žijú v mestách rovnako ako my. Platforma Mesto pre deti je výnimočnou príležitosťou, ako vypočuť hlas detí a zapojiť ich do rozhodovacích procesov, ktoré sa ich týkajú,” povedala Michaela Bauer, koordinátorka UNICEF Slovensko pre utečencov na Ukrajine.

Cieľom projektu je zvyšovať záujem a angažovanosť detí o svoje mesto, podnietiť ich k väčšej angažovanosti a zodpovednosti, a tiež zlepšovať sociálne začleňovanie detí, ktoré sa nenarodili na Slovensku. Nová platforma má fungovať dlhodobo a podnety sa budú pravidelne vyhodnocovať a posielať príslušným oddeleniam na magistráte. Inšpiráciou je portál Odkaz pre starostu, vďaka ktorému sa darí promptne riešiť rôzne pripomienky od obyvateľov. Aktuálna webová stránka sa plánuje postupne vylepšovať a začiatkom budúceho roka bude preložená aj do ďalších jazykov, ako je angličtina či ukrajinčina.

Projekt Mesto pre deti je výsledkom partnerstva s organizáciou UNICEF, Detským fondom Organizácie Spojených národov, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. MIB podpísal s UNICEF Memorandum o porozumení, ktorého súčasťou je aj platforma www.mestopredeti.sk na podporu aktívneho zapojenia slovenských, zahraničných aj utečeneckých detí do presadzovania prívetivého a rôznorodého mesta. Memorandum je postavené na princípe práva všetkých detí na zdravie, vzdelávanie, ochranu, začleňovanie a iné služby.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Parky a príjemné verejné priestory. Oživenie nevyužitých území na Mlynských nivách prinesie viac než novú výstavbu

25. 9. 2023

Mlynské nivy a ich východná časť predstavujú dnes územie so siedmimi rozsiahlymi brownfieldmi po bývalých priemyselných areáloch. Územie je málo priep...

Mlynské nivy: Štvrť, kde bude všetko potrebné v pešej dostupnosti do 15 minút

30. 8. 2023

Mnohé mestá čelia výzve, ako sa prispôsobiť rastúcej populácii pri zachovaní kompaktnosti mesta aj kvality života. ...

Plánujeme štvrť 21. storočia: S kvalitnou školou, bez zápch, s množstvom zelene

18. 8. 2023

Nová štvrť v dotyku s centrom mesta, blízko k Dunaju, s množstvom parkov, električkou ako hlavnou formou dopravy a verejnými priestormi pre všetkých. ...