Mesto tvorí novú víziu pre Bratislavu. Ako bude vyzerať Bratislava v roku 2030 môžu ovplyvniť aj Bratislavčanky a Bratislavčania

Mestské plánovanie
16. septembra 2021

Metropolitný inštitút Bratislavy a hlavné mesto aktuálne tvoria strategický plán, ako by mala vyzerať Bratislava v roku 2030. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja do roku 2030 bude vychádzať z ročnej práce odborných pracovných skupín aj z vstupov od verejnosti. Budúcnosť hlavného mesta tak môže ovplyvniť každá Bratislavčanka a Bratislavčan. Stačí vyplniť dotazník a prispieť svojim nápadom.

https://www.bratislava2030.sk/

BRATISLAVA. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja pod názvom Bratislava 2030, ktorý sa tvorí na najbližších desať rokov, hovorí, akým smerom sa bude uberať rozvoj mesta a je základom budúceho koncepčného a strategického plánovania postaveného na dátach a analýzach.

Viac ako ročný proces prípravy zastrešuje Metropolitný inštitút Bratislavy. Na tvorbe pracuje 125 odborníkov a odborníčok z mesta spolu s externými expertmi. „Títo všetci mesto podrobne poznajú a majú dobrú predstavu, čo treba v jeho budúcom smerovaní zmeniť. Dokument zjednotí kroky a projekty, ktoré pomôžu dosiahnuť vytýčené ciele,“ povedal Ján Mazúr, riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Odborníci sú rozdelení do pracovných skupín podľa jednotlivých oblastí, konkrétne sú to životné prostredie, mobilita, rozvoj inštitúcií mesta, územný a mestský rozvoj, vzdelávanie, šport, ekonomický rozvoj a usporiadanie mesta, technická infraštruktúra, kultúra a sociálna oblasť. Okrem pravidelných pracovných skupín sa odborníci stretli na workshopoch, kde si vyšpecifikovali ciele a k nim priradili konkrétne opatrenia.

Príprava Bratislava 2030 je postavená na dialógu mesta a ľudí, ktorí v ňom žijú a pôsobia. Hlavným cieľom je pripraviť Bratislavu na nové výzvy ako sú klimatická kríza, zhoršujúca sa dostupnosť bývania či digitalizácia. V pracovných skupinách sú predstavitelia z verejného, súkromného, občianskeho sektora aj akademickej sféry. Ich výstupy budú  spracované a odprezentované na Metropolitnom fóre, ktoré sa uskutoční 27. a 30. septembra 2021 formou verejného online streamu na YouTube Metropolitného inštitútu Bratislavy.

 „Dokument Bratislava 2030 má byť najlepší možný dokument o budúcnosti Bratislavy, aký kedy toto mesto malo. Diskusia o budúcnosti nášho mesta sa začína, a preto potrebujeme poznať názor čo najviac obyvateliek a obyvateľov o tom, ako by podľa nich mala Bratislava vyzerať a fungovať. Počas posledných troch rokov participujeme s obyvateľmi čo najviac vecí, ktoré sa ich života v meste týkajú a sme tesne pred vydaním Manuálu participácie. Robíme to preto, lebo nám na názore Bratislavčaniek a Bratislavčanov záleží. Tentokrát chceme využiť aj nástroj dotazníka, aby sme si ich názory potvrdili,“ uviedol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta.

Oproti minulosti majú obyvatelia Bratislavy možnosť zapojiť sa do príprav tohto dokumentu a ovplyvniť, ako bude Bratislava o pár rokov vyzerať.

„Naším cieľom je zaangažovať obyvateľky a obyvateľov mesta Bratislava do jeho rozvoja prostredníctvom nielen lepšieho zmapovania ich potrieb, ale aj ich zapojenia do tvorby riešení, ktoré budú následne zavádzané do praxe. Preto v tejto fáze oslovujeme verejnosť, aby prostredníctvom dotazníka vyjadrila svoj názor na budúce fungovanie hlavného mesta. Chceme zistiť, akú Bratislavu si ľudia želajú v roku 2030. Preto vyplňte krátky prieskum a pomôžte nám posunúť Bratislavu medzi moderné mestá 21. storočia,“ doplnil Ján Mazúr.

Dotazník, v ktorom môžu obyvatelia Bratislavy prispieť svojim nápadom je uverejnený na webe www.bratislava2030.sk a ľudia ho môžu vyplniť do konca novembra.

Ďalším zdrojom informácií pre budúci rozvoj Bratislavy sú tiež reprezentatívne prieskumy, ktoré sa organizujú v spolupráci s prieskumnou agentúrou.

Informácie o aktualitách pri tvorbe plánu pre Bratislava 2030 môže verejnosť získavať aj vďaka newsletteru, na ktorého odber sa dá prihlásiť na webe bratislava2030.sk. Každý mesiac v newslettri odborníci priblížia kľúčové ciele pre jednotlivé oblasti.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Bratislava bude mať po vzore iných európskych miest vlastnú dlažbu, inšpirovaná je Fullom, Cipárom a Dobešom

V uliciach hlavného mesta sa na budúci rok v lete objaví unikátna bratislavská dlažba. Zatiaľ si ju môžu obyvateľky a obyvatelia prísť pozrieť na Primaciálne námestie, kde bude vystavená niekoľko týždňov. Návrh novej bratislavskej dlažby odkazuje na tvorbu významných slovenských umelcov Miroslava Cipára, Ľudovíta Fullu či Milana Dobeša. Bratislava tak bude mať po vzore Londýna, Berlína či Barcelony vlastnú dlažbu, ktorá pomôže podčiarknuť vlastnú identitu mesta.

Bratislava má dizajn manuál pre zastávky a prístrešky MHD, v nasledujúcich rokoch sa plánuje ich veľká obnova

Dopravný podnik Bratislava plánuje v ďalších rokoch vymeniť desiatky zastávok a prístreškov mestskej hromadnej dopravy. Mnohé pribudnú najmä na miestach, kde doteraz chýbali. Ich dizajn má vychádzať z nového manuálu, ktorý pripravil Metropolitný inštitút Bratislavy. Cestujúci budú čakať v priestrannej zastávke, ktorá je dostatočne osvetlená a chránená pred vetrom, dažďom či slnkom. Bratislavčankám a Bratislavčanom sa tak zvýši komfort počas čakania na spoj. Dokument, podľa ktorého budú nové MHD zastávky a prístrešky osádzané, je voľne dostupný na www.manual.mib.sk.

Živé miesta - Program obnovy verejných priestorov Bratislavy

Ďalšie štyri zanedbané verejné priestory v Bratislave prejdú obnovou v rámci programu Živé miesta 

Vysúťažení architekti pracujú na návrhoch na ďalšie lokality v Bratislave, kde dôjde k výraznej obnove verejných priestorov. Pri Riazanskej ulici v Novom Meste sa zrevitalizuje súčasný park, na rohu ulice Kataríny Brúderovej vo Vajnoroch sa zvýši kvalita súčasného zanedbaného verejného priestoru, východná časť Dulovho námestia sa skultivuje na príjemné oddychové miesto a v okolí Peknej cesty smerom do Malých Karpát vznikne atraktívny prírodno-rekreačný verejný priestor. Všetky spomenuté projekty sú súčasťou programu Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave.