Mesto tvorí novú víziu pre Bratislavu. Ako bude vyzerať Bratislava v roku 2030 môžu ovplyvniť aj Bratislavčanky a Bratislavčania

16. septembra 2021

Metropolitný inštitút Bratislavy a hlavné mesto aktuálne tvoria strategický plán, ako by mala vyzerať Bratislava v roku 2030. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja do roku 2030 bude vychádzať z ročnej práce odborných pracovných skupín aj z vstupov od verejnosti. Budúcnosť hlavného mesta tak môže ovplyvniť každá Bratislavčanka a Bratislavčan. Stačí vyplniť dotazník a prispieť svojim nápadom.

https://www.bratislava2030.sk/

BRATISLAVA. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja pod názvom Bratislava 2030, ktorý sa tvorí na najbližších desať rokov, hovorí, akým smerom sa bude uberať rozvoj mesta a je základom budúceho koncepčného a strategického plánovania postaveného na dátach a analýzach.

Viac ako ročný proces prípravy zastrešuje Metropolitný inštitút Bratislavy. Na tvorbe pracuje 125 odborníkov a odborníčok z mesta spolu s externými expertmi. „Títo všetci mesto podrobne poznajú a majú dobrú predstavu, čo treba v jeho budúcom smerovaní zmeniť. Dokument zjednotí kroky a projekty, ktoré pomôžu dosiahnuť vytýčené ciele,“ povedal Ján Mazúr, riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Odborníci sú rozdelení do pracovných skupín podľa jednotlivých oblastí, konkrétne sú to životné prostredie, mobilita, rozvoj inštitúcií mesta, územný a mestský rozvoj, vzdelávanie, šport, ekonomický rozvoj a usporiadanie mesta, technická infraštruktúra, kultúra a sociálna oblasť. Okrem pravidelných pracovných skupín sa odborníci stretli na workshopoch, kde si vyšpecifikovali ciele a k nim priradili konkrétne opatrenia.

Príprava Bratislava 2030 je postavená na dialógu mesta a ľudí, ktorí v ňom žijú a pôsobia. Hlavným cieľom je pripraviť Bratislavu na nové výzvy ako sú klimatická kríza, zhoršujúca sa dostupnosť bývania či digitalizácia. V pracovných skupinách sú predstavitelia z verejného, súkromného, občianskeho sektora aj akademickej sféry. Ich výstupy budú  spracované a odprezentované na Metropolitnom fóre, ktoré sa uskutoční 27. a 30. septembra 2021 formou verejného online streamu na YouTube Metropolitného inštitútu Bratislavy.

 „Dokument Bratislava 2030 má byť najlepší možný dokument o budúcnosti Bratislavy, aký kedy toto mesto malo. Diskusia o budúcnosti nášho mesta sa začína, a preto potrebujeme poznať názor čo najviac obyvateliek a obyvateľov o tom, ako by podľa nich mala Bratislava vyzerať a fungovať. Počas posledných troch rokov participujeme s obyvateľmi čo najviac vecí, ktoré sa ich života v meste týkajú a sme tesne pred vydaním Manuálu participácie. Robíme to preto, lebo nám na názore Bratislavčaniek a Bratislavčanov záleží. Tentokrát chceme využiť aj nástroj dotazníka, aby sme si ich názory potvrdili,“ uviedol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta.

Oproti minulosti majú obyvatelia Bratislavy možnosť zapojiť sa do príprav tohto dokumentu a ovplyvniť, ako bude Bratislava o pár rokov vyzerať.

„Naším cieľom je zaangažovať obyvateľky a obyvateľov mesta Bratislava do jeho rozvoja prostredníctvom nielen lepšieho zmapovania ich potrieb, ale aj ich zapojenia do tvorby riešení, ktoré budú následne zavádzané do praxe. Preto v tejto fáze oslovujeme verejnosť, aby prostredníctvom dotazníka vyjadrila svoj názor na budúce fungovanie hlavného mesta. Chceme zistiť, akú Bratislavu si ľudia želajú v roku 2030. Preto vyplňte krátky prieskum a pomôžte nám posunúť Bratislavu medzi moderné mestá 21. storočia,“ doplnil Ján Mazúr.

Dotazník, v ktorom môžu obyvatelia Bratislavy prispieť svojim nápadom je uverejnený na webe www.bratislava2030.sk a ľudia ho môžu vyplniť do konca novembra.

Ďalším zdrojom informácií pre budúci rozvoj Bratislavy sú tiež reprezentatívne prieskumy, ktoré sa organizujú v spolupráci s prieskumnou agentúrou.

Informácie o aktualitách pri tvorbe plánu pre Bratislava 2030 môže verejnosť získavať aj vďaka newsletteru, na ktorého odber sa dá prihlásiť na webe bratislava2030.sk. Každý mesiac v newslettri odborníci priblížia kľúčové ciele pre jednotlivé oblasti.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30. 4. 2024

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. ...

MIB spolupracoval na prvom klimatickom pláne pre Bratislavu 

30. 4. 2024

Plán, prijatý drvivou väčšinou mestských poslancov a poslankýň, ukazuje cestu na zníženie emisií skleníkových plynov o 55 % a posilnenie ochrany obyva...

Start with Children: medzinárodný samit o tvorbe miest budúcnosti pre deti začína prvým sprievodným podujatím v pražskom CAMP-e

16. 4. 2024

V rámci partnerskej spolupráce medzi Bratislavou a Prahou sa 24. apríla 2024 uskutoční v pražskom CAMP-e sprievodné podujatie Urban talks pred konfere...