Meníme ulice pre deti, aby rodičia nemali strach pustiť ich do školy samé 

1. júna 2022

Skoro každá domácnosť v Bratislave má najbližšiu základnú školu do 15 minút chôdze od svojho bydliska.

Metropolitný inštitút Bratislavy spolu s hlavným mestom rozbieha projekt s názvom Ulice pre deti, ktorý má zlepšiť bezpečnosť ulíc v okolí škôl a zvýšiť percento školákov, ktorí chodia do školy pešo. Projekt reaguje na súčasnú situáciu, kedy stále viac detí vozia rodičia do školy autom, a to aj napriek tomu, že bývajú v jej blízkosti. Skoro každá domácnosť v Bratislave má pritom najbližšiu základnú školu do 15 minút chôdze od svojho bydliska. Rodičia v pilotnom projekte na základnej škole Tbiliská v Rači v rámci participatívneho procesu uviedli, že deti vozia autom, lebo to majú cestou do práce a súčasne sa o ne boja kvôli zlej dopravnej situácii v okolí školy. Z prieskumu vyplynulo, že každý štvrtý rodič vozí svoje dieťa do školy autom denne.  

V Bratislave denne smeruje do materskej, základnej alebo strednej školy vyše 85-tisíc detí. Pred mnohými školami je ráno namiesto detí počuť skôr zvuk motora. Autá pred školami bežne stoja v dlhých kolónach či viacerých pruhoch, aby vyložili svoje dieťa priamo pred školou. Vozidlá zaberajú miesto na ceste aj chodníkoch, z ktorých vytláčajú školákov. Okrem dopravnej situácie je veľkým problémom počas ranných špičiek aj zhoršená kvalita ovzdušia – niektoré merania ukázali, že vzduch v aute stojacom v zápche je 9 až 12-krát horší než na ulici. 

Bývajú pri škole a sedia v zápche

Projekt Ulice pre deti odštartoval pilotnými aktivitami na vybranej základnej škole Tbiliská v Rači, ktorú navštevuje 830 detí. Nachádza sa na ulici spravovanej priamo hlavným mestom, susedí s rezidenčnou zónou a dopravná situácia pred ňou je každé ráno náročná. 

Do dotazníka o situácii s dopravou a bezpečnosťou pred školou sa v rámci participatívneho procesu zapojili tri štvrtiny rodičov (prieskum vznikol na vzorke 449 rodičov, čo predstavuje 76% všetkých rodičov). Takmer polovica opýtaných rodičov súhlasí, že situácia v okolí školy je nebezpečná, pričom najčastejšie uvádzali chýbajúce či neprehľadné priechody pre chodcov a množstvo áut na cestách aj chodníkoch.

Z dotazníka tiež vyplynulo, že 25 % rodičov vozí dieťa do školy každý deň, ďalšia pätina minimálne raz do týždňa. Aspoň niekedy vozí dieťa do školy väčšina rodičov, pre ktorých je Tbiliská spádovou škola, čo znamená, že väčšina školákov (74 %) býva v okruhu do 20 minút chôdze od nej. Najväčšiu rolu pri rozhodovaní o tom, či rodič pustí dieťa do školy samé zohráva pripravenosť školáka na situácie súvisiace s dopravnými rizikami.

“Som rád, že väčšina rodičov chce krajšie prostredie pred školami. Kolegyne a kolegovia v participatívnom procese zistili, že 56 % z oslovených rodičov by od vozenia detí do školy autom upustilo, ak by sa zlepšila dopravná situácia v okolí školy. To je pre nás veľká motivácia, aby bola Bratislava mestom, kde budú mať prednosť deti,” uviedol Matúš Vallo, primátor hlavého mesta.   

„Rodičia, ktorí vozia svoje deti do školy autom, tak robia najčastejšie z dvoch dôvodov – buď bývajú ďalej od školy, alebo majú strach nechať ísť svoje dieťa do školy pešo. Druhý spomenutý dôvod však vytvára cyklický efekt, kedy deti, ktoré by mohli chodiť do školy pešo, sedia v aute a sú súčasťou dopravnej zápchy. V Bratislave pritom nie je problém riedka zástavba škôl – z dostupných dát vieme, že až 95 percent obyvateľov Bratislavy býva menej než 15 minút od najbližšej základnej školy. Rôzne výskumy pritom preukázali, že deti, ktoré chodia do školy pešo sa viac hýbu, vytvárajú si lepšie sociálne kontakty a získavajú cenné podnety, vďaka ktorým z nich vyrastú zdravé, aktívne a sebestačné osobnosti,“ povedala Sandra Štasselová, projektová manažérka projektu Ulice pre deti.

Prvé zmeny sa udejú počas prázdnin

Riešením dopravnej situácie pred ZŠ Tbiliská je urobiť dopravu v okolí školy prehľadnejšou a bezpečnejšou, a priestor pred školou zdravší a krajší.

Krajší priestor pred školou sa bude navrhovať a tvoriť spolu s deťmi a ich rodičmi. Deti z troch rôznych tried – štvrtého, šiesteho a siedmeho ročníka – sa zapojili už do participatívneho procesu, kedy mapovali nebezpečenstvá v teréne, analyzovali ich cestu do školy a spoločne diskutovali, ako by sa mali ulice zmeniť, aby sa cítili bezpečne.   

MIB začína v týchto dňoch detailne mapovať dopravnú situáciu v ranných špičkách a počas leta sa uskutočnia focusové skupiny s rodičmi školákov.

Plán zásahov.

Prvé realizácie dočasných aj trvalých zmien sa začnú diať v priebehu augusta. Rodičia môžu očakávať na križovatke ulíc Tbiliská a Rustaveliho priebežný chodník, ktorý tu doteraz chýbal. Vďaka tomu tu chodec bude mať za každých okolností prednosť pred autom. Ďalej na Rustavelliho ulici sa upraví časť cesty tak, aby sa na nej dalo krátkodobo zastaviť. Rodičia tak vysadia svoje dieťa na bezpečnom mieste v blízkosti školy bez toho, aby stáli v zápche na Tbiliskej ulici. Vzniknú tiež bezpečnejšie priechody pre chodcov z neďalekých autobusových zastávok a doplní sa aj nové osvetlenie.

„Vítam iniciatívu mesta zlepšovať okolie škôl. Deti potrebujú slobodný pohyb, aby boli zdravé nielen po telesnej, ale ja psychickej stránke. Zároveň si uvedomujem, že každý rodič chce pre svoje dieťa len to najlepšie, preto budovanie bezpečných ulíc by mala byť najvyššia priorita,“ uviedla Zuzana Hirschnerová, riaditeľka základnej školy Tbiliská v Rači.

Poznatky z pilotnej realizácie projektu na základnej škole Tbiliská poslúžia aj pre ďalšie základné školy v Bratislave. MIB a hlavné mesto chcú v spolupráci s mestskými časťami postupne pred všetkými základnými školami v Bratislave zvýšiť bezpečnosť vďaka zlepšeniu prehľadnosti ulíc, upokojeniu dopravnej situácie v okolí škôl a aj motivovaním rodičov k zmene správania, aby postupne upustili od vozenia detí do školy autom.

Bezpečnejšie ulice pre deti je téma, ktorá rezonuje aj v iných mestách. Spolu so západoeurópskymi mestami vyniká prístupom k deťom hlavné mesto Albánska Tirana, kde si primátor dal za svoju prioritu zlepšiť život detí v meste. V priebehu posledných rokoch upravili ulice v okolí škôl, spopularizovali takzvaný peší autobus pre deti, skrášlili dvory v okolí materských škôl a hravým spôsobom zatraktívnili viaceré ulice v blízkosti škôl. 

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Start with Children: Bratislava bude v máji medzinárodným centrom diskusie o tvorbe miest budúcnosti pre deti

28. 3. 2024

Koncom mája sa Bratislava na dva dni premení na centrum medzinárodnej diskusie o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potre...

Start with Children: ak chceme udržateľnú budúcnosť miest, plánujme s ohľadom na potreby detí 

13. 3. 2024

V máji privíta Bratislava viac ako 30 špičkových odborníkov a odborníčok na tvorbu miest ohľaduplných voči potrebám detí. S cieľom odovzdať svoje know...

Územný plán musí vychádzať z demografickej prognózy: budúcnosť mesta sa dá predpovedať 

27. 2. 2024

Ako bude vyzerať Bratislava, ak by sa zastavil príliv obyvateľov do hlavného mesta? Populácia by do roku 2050 nielen významne zostarla, ale klesla by ...