Vonkajšia reklama

Vonkajšia reklama preukázateľne ovplyvňuje to, ako sa ľudia cítia vo verejnom priestore. Človeku prirodzene klesá pozornosť, ak má okolo seba príliš veľa vizuálneho smogu. V spleti obrázkov a nápisov sa priestor stáva nečitateľný a neatraktívny pre jeho užívateľov. Atmosfére mesta škodí najmä reklama, ktorá bráni pohľadom na mesto a architektúru svojou nadmernou veľkosťou či umiestnením. Problematická je tiež reklama, ktorá násilne púta pozornosť výraznou farebnosťou či svietivosťou.   

Manuál prináša jasné a jednotné pravidlá pre reklamu umiestnenú na budovách, a tiež pre samostatne stojace reklamné stavby a zariadenia, ako sú citylighty, bilboardy, plagátové valce či malé voľne stojace zariadenia. Pri každom type reklamy je konkrétne uvedená odporúčaná veľkosť, umiestnenie a kompozícia, materiál, farba či forma. Dokument má slúžiť obchodníkom, majiteľom nehnuteľností, prevádzkovateľom reklamných stavieb a zariadení, a tiež samotnej samospráve a úradom.

Posledná aktualizácia: máj 2022