Vegetačné steny

Vegetačné steny, inak povedané zelené fasády, je rozumné uplatňovať v prípade zámeru zvyšovania podielu vegetácie v lokalite, kde nie sú možné alebo sa vyčerpali iné, prirodzenejšie možnosti.

Vegetačná stena je vertikálna forma vegetácie uplatnená na fasáde objektu alebo zvislej konštrukcii. Môže byť aplikovaná popínavou formou na plných murovaných častiach fasády, ovíjavou formou na oporných konštrukciách predsadených pred fasádou alebo formou systémových riešení zelených fasád s automatickou závlahou. V tomto dokumente sa zameriavame na popínavé a ovíjavé formy.

Posledná aktualizácia: október 2022