Vegetačné ostrovčeky

Vegetačné ostrovčeky, inak povedané zelené ostrovčeky, sú plochy určené pre zakladanie vegetácie s primárne ekologickou funkciou pre mesto. Za vegetačné ostrovčeky považujeme plochy ohraničené dopravnou stavbou, či už ide o električkovú trať, cestu pre autá, priechod pre chodcov alebo zastávku MHD. Vegetačné ostrovčeky podporujú zámer zvýšiť podiel zelene v meste. Ich hlavný význam spočíva v tom, že prinášajú zeleň a ja miesta, kde nie je možné sadiť vzrastlú zeleň.

Posledná aktualizácia: október 2022