Starostlivosť o zeleň

Jedným z dlhodobých problémov Bratislavy je nedostatočná ochrana a údržba zelene. Nesystémový prístup k hodnoteniu stavu stromov, nedostatočná ochrana zelene pri výstavbe či pri parkovacích plochách alebo nesprávne technické zásahy sú len niektoré z príkladov nesprávnej praxe pri údržbe zelene v meste. Vytvorenie dokumentu, ktorý nastavuje princípy a štandardy ochrany a údržby zelene je preto jednou z priorít mesta, ktoré sa zaviazalo k postupnému rozširovaniu zelených plôch a výsadbe stromov.

Manuál ochrany a údržby zelene v meste slúži pre správne hodnotenie stavu drevín a plôch zelene, povýsadbovej starostlivosti a predovšetkým zabezpečenia ochrany vysadených, ale aj jestvujúcich drevín. Cieľom je v prvom rade definovať parametre a postupy hodnotenia stavu stromov rastúcich mimo lesa. Správnymi typmi a technikami zásahov, realizovanými prevažne na stromoch rastúcich mimo lesa, sa predlžuje ich životnosť, udržuje alebo zlepšuje zdravotný stav a zvyšuje prevádzková bezpečnosť.

Posledná aktualizácia: október 2022