Dostupnosť pitnej vody vo verejnom priestore je jednou z oblastí, v ktorej má Bratislava veľa priestoru na zlepšenie. Pitné fontány tu predstavujú ideálne riešenie, ktoré zároveň ponúka množstvo výhod. V prvom rade ide o očividný prínos dostupnosti pitnej vody v areáloch športovísk či vo frekventovaných rekreačných oblastiach – s dostupnou vodou po ruke je verejný priestor funkčnejší, príjemnejší na trávenie času a pozitívne vplýva na zdravie obyvateľov.

Nemenej dôležité je tiež postupné osádzanie pitných fontán vo všetkých významných verejných priestoroch v meste. To nie len kvôli zlepšeniu funkčnosti priestoru ako takého, ale aj pre podnietenie používania fliaš na vodu namiesto kupovania individuálnych, častokrát nezdravých nápojov. Pitné fontány majú takto kapacitu nie len redukovať plastový odpad a podnecovať zdravší životný štýl, ale aj šetriť peniaze bežným ľuďom vďaka bezplatnému prístupu ku kvalitnej pitnej vode.

Tento dokument navrhuje princípy a štandardy umiestňovania, funkčného a odolného dizajnu, a ideálnych riešení pitných fontán v Bratislave. Začína pritom zonáciou mesta, ktorá podobne ako pri iných prvkoch vo verejnom priestore ovplyvňuje dizajnové prevedenie pitných fontán. Je dôležité, aby aj taký detail ako sú pitné fontány rozumne zapadal do svojho okolitého kontextu a nepôsobil dominantne či rušivo, ale naopak, stal sa prirodzenou a celistvou súčasťou bratislavského verejného priestoru.

Posledná aktualizácia: február 2022