Lavičky sú jedným z najvýznamnejších miesto-tvorných prvkov v každom meste.


Verejný priestor patrí všetkým a práve lavičky z neho robia obývací priestor pre verejnosť, dávajú jej možnosť na oddych, trávenie času s blízkymi a na vytváranie si vzťahu k mestu. Popri obývacej funkcii by lavičky tiež mali poskytovať multifunkčný potenciál, napríklad ako fyzický element moderujúci pohyb, alebo ako prvok vytvárajúci podmienky na rôzne aktivity vo verejnom priestore.

Súčasný stav mestského nábytku je poznačený provizórnosťou, nedostatočnou údržbou a nesystémovými riešeniami vo verejnom priestore, ktoré sa odzrkadľujú na často nevyhovujúcich alebo úplne chýbajúcich možnostiach pre sedenie, oddych a trávenie času.

Tento dokument navrhuje, aby sa prioritou pri osádzaní mestského mobiliáru stali strategické umiestnenie, funkčnosť, odolnosť dizajnu, inkluzívny prístup a kultivácia verejného priestoru.

Posledná aktualizácia: február 2022

3D model Bratislavskej lavičky si môžete stiahnuť v sekcii Na stiahnutie.