Odpadové koše sú samozrejmou súčasťou mestského mobiliáru a základnou
podmienkou pre udržiavanie čistého a kvalitného verejného priestoru.

Hoci odpadové koše nie sú ultimátnym riešením znečistenia v meste, nastavenie kvalitných princípov a štandardov ich umiestňovania a dizajnu je dôležitým krokom nie len pre čistotu mesta, ale aj pre celistvý a usporiadaný verejný priestor ako taký.

Účelom tohto dokumentu je vytvorenie podkladu pre zjednotenie princípov a štandardov osádzania a dizajnu odpadových košov tak, aby prispievali ku celistvosti verejného priestoru, k jeho kvalite a k jednoduchosti jeho správy.

Posledná aktualizácia: február 2022

3D model bratislavského odpadkového koša si môžete stiahnuť v sekcii Na stiahnutie.