Vonkajšie terasy

Vonkajšie terasy sú významnou formou aktívneho využívania verejných
priestorov. Ich funkcia je prevažne na účely konzumácie jedál a nápojov, ako rozšírenie interiérových priestorov prevádzok. Využívané sú nielen na
frekventovaných námestiach a uliciach, ale aj v rekreačných a oddychových plochách. V rámci nášho podnebia sa jedná zväčša o sezónne využívanie exteriérových terás.
Zásady navrhovania exteriérových terás na území mesta Bratislava definujú exteriérové sedenie vo verejnom priestranstve a upravujú podmienky umiestňovania exteriérových terás na pozemkoch mesta Bratislava.

Cieľom dokumentu je stanovenie základných pravidiel, podmienok navrhovaniaa umiestňovania exteriérových terás s ohľadom na mestské prostredie a jeho prvky.

Posledná aktualizácia: február 2022