Komora architektov udelila MIBu špeciálnu cenu Patrón architektúry a turistický areál Malý Slavín získal ocenenie CE ZA AR 

7. októbra 2022

Na 21. ročníku Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2022 získal Metropolitný inštitút Bratislavy prestížnu cenu Patrón architektúry. Komora architektov sa ju rozhodla udeliť za príkladnú prácu pri organizovaní súťaží, inovatívne formy verejných obstarávaní, a tiež za prípravu strategických dokumentov v oblasti územného rozvoja. Rovnako turistický areál Malý Slavín premenil svoju nomináciu na hlavnú cenu CE ZA AR v kategórií Exteriér. Nenápadný drevený objekt v mestských lesoch vznikol podľa zadania MIB a architektonický návrh pochádza z ateliéru  BAKYTA architekti.

Riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy Ján Mazúr prebral ocenenie Patrón architektúry. Foto MIB

Slovenská komora architektov udelila Metropolitnému inštitútu Bratislavy (MIB) cenu Patrón architektúry, ktorým predstavenstvo komory architektov vyzdvihuje jednotlivcov alebo organizácie, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a propagáciu slovenskej architektúry.

„Metropolitnému inštitútu Bratislavy sa podarilo za tri roky svojej činnosti vniesť do rozhodovania o investíciách mesta dôraz na transparentnosť, kvalitu, komplexný výskum, zber dát a participáciu verejnosti. Inštitút zorganizoval už 15 súťaží návrhov v oblasti architektúry, urbanizmu a krajinnej architektúry a vytvoril viac ako tucet manuálov pre tvorbu verejných priestorov – od zelene, cez dlažbu, až po mobiliár. Svojou profesionálnou činnosťou prispieva k udržateľnému rozvoju Bratislavy a slúži ako vzor pre iné mestá a ďalšie územné celky,“ uviedla komora.

Ocenenie je tiež prejavom vďaky a uznania desiatkam zamestnancov a zamestnankýň, ktorí svojou odbornosťou v oblastiach architektúry, urbanizmu, dizajnu, sociológie či environmentalizmu prispievajú k udržateľnému rozvoju Bratislavy.

„Na každé rozhodnutie, ktoré v meste robíme, potrebujeme dáta, ideu, dobrý návrh a kvalitných ľudí, ktorí na to majú energiu, priestor a čas. Metropolitný inštitút Bratislavy práve takýmto ľuďom priestor vytvára. Odvádzajú skvelú prácu v oblasti rozvoja mesta, jeho fyzického vzhľadu a verejného priestoru. Teší ma, že našu mladú mestskú organizáciu ocenila aj odborná obec v architektonickej cene CE ZA AR 2022. Mimoriadne ma teší aj ocenenie v kategórii Exteriér za obnovu turistického areálu Malý Slavín pre naše Mestské lesy Bratislavy. Toto je smer, ktorým sa chceme uberať. Vážim si ocenenie a ďakujem celému metropolitnému tímu,“ povedal Matúš Vallo, primátor Bratislavy.

Práve z inovatívnych foriem verejného obstarávania vzišli aj dva projekty z Programu Živé miesta na obnovu dlhodobo zanedbaných verejných priestorov – pozorovateľňa zvierat Vydrica a turistický areál Malý Slavín, ktoré v tomto ročníku ocenila aj komora. Obidva projekty boli nominované v kategórii Exteriér. Projekty vznikli podľa zadania MIB a sú dobrým príkladom toho, ako sa dá do verejných priestorov mesta prinášať kvalitná architektúra.

Hlavnú cenu CE ZA AR v kategórii Exteriér nakoniec získal turistický areál Malý Slavín od BAKYTA architekti, ktorý vznikol vďaka úzkej spolupráci hlavného mesta, MIB a Mestských lesov v Bratislave.

Ide o kompaktný turistický altánok na mieste pôvodnej konštrukcie. Lepším usporiadaním sedenia pre návštevníkov architekti docielili, že priestor dokáže flexibilnejšie reagovať na väčšie či menšie skupinky ľudí. Vďaka konštrukcii tenkých stĺpov, ktoré nesú zavesené drevené prestrešenie, sa priestor viac presvetlil a nepôsobí v prírodnom prostredí príliš dominantne. Navyše zvýšenému komfortu návštevníkov v tomto prípade nemusel ustúpiť ani jeden strom. 

“Kvalitná architektúra a urbanizmus patria ku kľúčovým hodnotám, na ktorých sa nielen podieľame, ale ich aj rozvíjame v našom meste. MIB má dnes viac ako tri roky a toto ocenenie berieme ako záväzok, aby sme v našej práci pokračovali ďalej. Aby sme nezabudli, čo je tým hlavným cieľom – a to kvalitný život v našom meste,” povedal Ján Mazúr, riaditeľ MIB.

MIB je koncepčný inštitút v oblasti architektúry, územného plánovania, participácie a strategického plánovania. Vznikol v roku 2019 ako príspevková organizácia hlavného mesta Bratislava. Tvorí ho tím odborníkov a odborníčok z architektúry, urbanizmu a rozvoja mesta, ktorý plánuje rast a rozvoj tak, aby stúpala kvalita života aj kvalita verejného priestoru. V mestských projektoch a plánoch podporuje kvalitnú architektúru a funkčné riešenia odzrkadľujúce potreby obyvateľov Bratislavy, aj vzhľadom na spoločenské a klimatické zmeny.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Bratislava hostila jedinečnú konferenciu Start with Children 

4. 6. 2024

Posledné májové dni žila Bratislava diskusiami o lepších mestách pre deti. Na dvojdňovom samite Start with Children v Starej tržnici, ktorého spoluorg...

Do konferencie Start with Children ostáva 8 dní, poznáme špičkový program dvojdňového samitu o tvorbe miest pre budúce generácie

20. 5. 2024

Už len pár dní nás delí od začiatku medzinárodného samitu Start with Children o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potreb...

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30. 4. 2024

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. ...