Vedúci/vedúca Oddelenia komunikácie

Kariéra
4. júla 2023

Oddelenie komunikácie MIB šíri prínosy a myšlienky aktivít MIB a propaguje MIB ako koncepčný inštitút v oblasti architektúry, územného plánovania, participácie a strategického plánovania. Ako vedúci/vedúca Oddelenia komunikácie budeš pripravovať komunikačný plán a riadiť malý tím odborníkov a odborníčok na komunikáciu.

Popis pracovných úloh

Rámcová náplň práce:

1. Tvorba komunikačnej stratégie MIB

 • tvorba mediálneho plánu, rozpočtu založeného na KPI
 • reporting čerpania financií vs. KPI
 • zodpovednosť za výstupy online komunikácie – tvorba obsahu a manažovanie chodu sociálnych médií, webov MIB
 • manažovanie a tvorba obsahu – printového a multimediálneho, pravidelný newsletter
 • organizácia a dramaturgia podujatí MIB
 • branding MIB

2. Realizácia aktivít/riadenie komunikačného plánu MIB

3. Komunikácia s verejnosťou

 • odpovedanie na otázky verejnosti a dotknutých subjektov

4. Vzťahy s médiami

5. Manažment menšieho oddelenia

Zamestnanecké výhody a benefity

1. Peňažné benefity:

 • osobné príplatky a odmeny, valorizácia
 • príspevok do DDS 2-3%

2. Ďalšie benefity:

 • pružný pracovný čas
 • možnosť využitia 2 dni Home office v týždni
 • sociálna politika: príspevok na stravovanie
 • Multisport karta
 • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
 • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
 • príspevok na dopravu

3. Možnosť profesijného a odborného rastu (domáce a zahraničné konferencie a prednášky)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požiadavky na vzdelanie, pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (humanitného smeru výhodou),
 • minimálne 2 roky skúseností v oblasti komunikácie a marketingu,
 • skúsenosti v oblasti manažmentu vrátane personálnej oblasti a v súvislosti s plánovaním a rozpočtom,
 • vynikajúce znalosti, vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace s používaním rozmanitých tradičných a nových sociálnych médií na efektívnu a aktívnu komunikáciu,
 • skúsenosti s tvorbou obsahu, zadávaním úloh, správou reklám a reportingom,
 • skúsenosti v oblasti prípravy a realizácie komunikačných stratégií vrátane zlepšenia zviditeľnenia organizácie,
 • skúsenosti s foto a video produkciou,
 • znalosť video editačných a grafických programov vítaná,
 • skúsenosti s riadením vzťahov s médiami v krízových/mimoriadnych situáciách,
 • záujem o reklamu, digitálne médiá, sociálne siete,
 • zmysel pre vizuálnu komunikáciu,
 • bezúhonnosť,
 • výborná znalosť slovenského jazyka,
 • anglický jazyk na komunikatívnej úrovni,
 • komunikatívnosť, kreativita, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť proti stresu, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné a analytické myslenie.

Miesto výkonu práce

Bratislava

Typ úväzku 

Plný úväzok

Ponúkaný plat

Od 1 800 EUR/mes.

Tarifný plat: 893,50 €. Uvedený ponúkaný plat je funkčný plat podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý zohľadňuje priznanie príplatkov k tarifnému platu, najmä podľa schopností, výsledkov, rozsahu a kvality plnenia pracovných úloh úspešného uchádzača.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • žiadosť (motivačný list) o zaradenie do výberového konania,
 • životopis (max. 4 normostrany),
 • fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti spolu s požadovanými prílohami doručte elektronicky najneskôr do 25.7.2023. Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov. Súčasťou výberového procesu môže byť spracovanie prípadovej štúdie/úlohy.