Špecialista/špecialistka dopravného plánovania na Sekcii územného plánovania

Kariéra
29. marca 2023

Špecialista/špecialistka dopravného plánovania na Sekcii územného plánovania pomáha pri tvorbe dopravných koncepcií a dopravných rozvojových plánov mesta, spolupracuje pri spracovaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie mesta a ďalších úlohách.

Popis pracovných úloh

 • Tvorba dopravných koncepcií a dopravných rozvojových plánov mesta,
 • spolupráca pri spracovaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie mesta,
 • spolupráca pri tvorbe koncepčných dokumentov mesta z hľadiska dopravnej infraštruktúry rôznych mierok,
 • spolupráca pri tvorbe a vyhodnocovaní zadaní pre dopravné štúdie a architektonické súťaže,
 • analytická činnosť, vyhodnocovanie dát z dopravného modelu,
 • príprava substanovísk Hlavného mesta SR Bratislavy k spracovaným územnoplánovacím podkladom a k spracovanej územnoplánovacej dokumentácií, alebo iných koncepčných dokumentov,
 • koordinácia a prezentácia projektov s inými oddeleniami v rámci MIB, magistrátu a inými odborníkmi.

Zamestnanecké výhody a benefity

1. Peňažné benefity:

– osobné príplatky a odmeny, valorizácia
– príspevok do DDS 2-3%

2. Ďalšie benefity:

– pružný pracovný čas
– sociálna politika: príspevok na stravovanie
– Multisport karta
– 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
– zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
– príspevok na dopravu

3. Možnosť profesijného a odborného rastu (domáce a zahraničné konferencie a prednášky)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Povinné požiadavky na vzdelanie, pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odboroch súvisiacich s dopravou a dopravným plánovaním,
 • minimálne 2-ročná prax v odbore,
 • rámcová znalosť ustanovení príslušných technických predpisov, noriem a vyhlášok,
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie,
 • počítačové znalosti: skúsenosť s ArcGIS, QGIS, skúsenosť s dopravno-plánovacími softvérmi výhodou (VISUM), MS Office – pokročilá úroveň.

Vítané pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti výhodou:

 • znalosť cudzieho jazyka,
 • základná znalosť územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy v znení Zmien a doplnkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy,
 • znalosti dopravného systému v Bratislave,
 • odborná prax v štátnej správe resp. v samospráve.

Miesto výkonu práce

Bratislava

Typ úväzku 

Plný úväzok

Ponúkaný plat

Od 1 650 EUR/mes.

Tarifný plat: 893,5€ Uvedený ponúkaný plat je funkčný plat podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý zohľadňuje priznanie príplatkov k tarifnému platu, najmä podľa schopností, výsledkov, rozsahu a kvality plnenia pracovných úloh úspešného uchádzača.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • Žiadosť (motivačný list) o zaradenie do výberového konania
 • Životopis
 • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Žiadosti spolu s profesijným životopisom doručte elektronicky najneskôr do 12.4.2023. Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.