Špecialista / ka na participatívne procesy v Metropolitnom inštitúte Bratislavy

Kariéra
20. apríla 2021

 • Plný úväzok
 • Funkčný plat: od 1 300 EUR/mes. ( Tarifný plat: od 810,50 EUR/mes. )
 • Uvedený ponúkaný plat je tarifný podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlásiť sa

Popis pracovného miesta

1. Dizajn participatívnych procesov

 • projektov a politík Metropolitného inštitútu a Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy

2. Realizácia aktivít / projektov

 • mapovanie, analýza mestských priestorov a stakeholderov participatívnych projektov
 • tvorba obsahu prezentácií, komunikačných podkladov a záverečných správ– printového a multimediálneho charakteru
 • organizácia a dramaturgia participatívnych podujatí
 • facilitácia a moderovanie participatívnych podujatí

3. Komunikácia s verejnosťou a dotknutých orgánov, inštitúcií

 • odpovedanie na otázky verejnosti a dotknutých subjektov

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS 2 – 3 %
 • Možnosť profesijného a odborného rastu
 • Ďalšie benefity:
  • pružný pracovný čas
  • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
  • príspevok na stravovanie formou Up Slovensko stravovacej karty
  • možnosť čiastočného home-office
  • multisport karta
  • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Minimálne 3 roky skúseností v oblasti participatívneho plánovania (facilitácia, projektový manažment, média)
 • Ukončené VŠ vzdelanie II.stupňa
 • Skúsenosti s tvorbou obsahu pre verejné podujatia mestských tém
 • Skúsenosti s grafikou, produkciou, médiami či aplikovaným výskumom sú výhodou
 • Vzdelanie v oblasti architektúra, urbanizmus, mestské plánovanie, humánna geografia či sociológia sú výhodou
 • Skúsenosti s analýzou dát a ich vizualizáciou sú výhodou
 • Bezúhonnosť
 • Výborná znalosť slovenského jazyka a vystupovanie na verejnosti
 • Anglický jazyk na komunikatívnej úrovni
 • Komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, zmysel pre praktickosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť proti stresu, tímový hráč alebo hráčka

Informácie o výberovom konaní

Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania /motivačný list /max. dve normostrany/
 • Životopis /max. 4 normostrany/
 • Vyplnený osobný dotazník – vzdelanie + prax /nájdete na konci toho inzerátu, alebo  na www.bratislava.sk/
 • Vyplnené čestné vyhlásenie na účely započítania praxe /nájdete na www.bratislava.sk/
 • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
 • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V životopise a dotazníku je potrebné uviesť presný dátum začiatku a ukončenia pracovného pomeru /deň, mesiac, rok/ a taktiež uviesť presné dátumy v prípade požadovanej praxe.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky najneskôr do 4.5. 2021.Prihlásiť sa