Senior právnik pre Metropolitný inštitút Bratislavy

Kariéra
15. decembra 2021
 • Bratislava
 • Plný úväzok
 • Funkčný plat: od 1 500 EUR/mes. ( Tarifný plat: od 810,50 EUR/mes. )
 • Uvedený ponúkaný plat je tarifný podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Baví ťa právo a legislatíva, máš akčného ducha a ťah na bránku, no práca v advokátskej kancelárii ťa nenapĺňa? Chceš byť členom rozrastajúcej sa organizácie a súčasťou zmien realizovaných v hlavnom meste? Pošli nám životopis a pridaj sa do nášho tímu.

Prihlásiť sa

Popis pracovného miesta

 • komplexné zabezpečovanie právnej agendy vo viacerých oblastiach práva: zmluvná agenda s tretími stranami (orgány verejnej správy, architekti, dodávatelia, partneri), v interných záležitostiach organizácie, v právnych vzťahoch organizácie a zamestnancov,
 • vypracúvanie právnych stanovísk a vyjadrení odborným útvarom, vedeniu,
 • poskytovanie právneho poradenstva, vypracúvanie analýz, najmä v oblasti správneho práva, pracovného práva, autorského práva, obchodného práva, stavebného práva, verejného obstarávania,
 • príprava a pripomienkovanie zmlúv,
 • právna podpora pri vybavovaní žiadostí, sťažností a iných podnetov od právnických osôb a fyzických osôb v rozsahu pôsobnosti oddelenia,
 • vybavovanie žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • manažovanie interných smerníc a evidencií,
 • sledovanie právnych predpisov, pripomienkovanie legislatívy v oblasti záujmu MIBu / Hlavného mesta SR Bratislavy.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, príspevok do DDS 2 – 3 %.
 • Možnosť profesijného a odborného rastu.
 • Ďalšie benefity:
  • pružný pracovný čas
  • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
  •   zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona 
  •   Multisport karta
 • Možnosť profesijného a odborného rastu
 • Práca pre prestížneho zamestnávateľa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo,
 • Minimálne 3 roky odbornej praxe, prax vo verejnej správe a v správnom konaní vítaná,
 • Vyžadujeme znalosť legislatívy verejnej správy, samosprávy, správneho konania.
 • Znalosť zákonov:

– Zákon o verejnom obstarávaní,

– Zákon o obecnom zriadení (plus zákon o Bratislave),  

– Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákon o rozpočtových pravidlách Samosprávy,

– Zákon o majetku obcí, Správny poriadok, Stavebný zákon, Zákonník práce,

– Zákon o výkone práce vo verejnom záujme a zákon o odmeňovaní niekt. zamest. pri     výkone práce vo verejnom  záujme,

– Zákon o slobode informácií,

– Obchodný zákonník,

– Občianky zákonník, Autorský zákon

 • Bezúhonnosť
 • Ovládanie PC na používateľskej úrovni
 • Ovládanie minimálne jedného cudzieho jazyka na komunikatívnej úrovni.
 • Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť proti stresu, koncepčné myslenie, proaktívny prístup

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • životopis,
 • fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poznámka: Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobné stretnutie len vybraných uchádzačov.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi odošlite elektronicky najneskôr do 29.12.2021 

Prihlásiť sa