Senior architekt/ka-krajinár/ka – zastupovanie počas materskej dovolenky

Kariéra
26. apríla 2023

Pripoj sa k tímu architektiek a architektov MIB, ktorí pracujú na projektoch meniacich Bratislavu.

Popis pracovných úloh

1. Manažovanie práce externých dodávateľov – architektov a stavebných inžinierov:

 • spracovanie zadaní (definovanie lokalitného programu, definovanie krajinno-architektonických požiadaviek, definovanie stavebných štandardov, definovanie rozsahu a podrobnosti projektovej dokumentácie, stanovenie termínov na spracovanie)
 • zadávanie úloh, kontrola a poskytovanie usmernení za MIB vo vzťahu k externým dodávateľom
 • preberanie a kontrola hotovej projektovej dokumentácie, spracovanie žiadostí o opravu
 • koordinácia s ostatnými útvarmi MIB a ďalšími organizáciami v rámci súvisiacej agendy

2. Spracovanie overovacích štúdií – preverenie realizovateľnosti požadovaného lokalitného programu, výšky investície, predpokladanej hodnoty zákazky na projekčné práce

3. Práca na koncepčných a strategických témach MIB.

4. Spolupráca na grantových projektoch s oddeleniami Magistrátu Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.

Zamestnanecké výhody a benefity

1. Peňažné benefity:

– osobné príplatky a odmeny, valorizácia
– príspevok do DDS 2-3%

2. Ďalšie benefity:

 • pružný pracovný čas
 • možnosť využitia 2 dni home office v týždni
 • sociálna politika: príspevok na stravovanie
 • Multisport karta
 • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
 • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
 • príspevok na dopravu

3. Možnosť profesijného a odborného rastu (domáce a zahraničné konferencie a prednášky)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore krajinná a záhradná architektúra prípadne architektúra,
 • odborná prax min. 2 roky,
 • odborná prax vo verejnej správe vítaná,
 • schopnosť práce s cenníkom Unika, kalkulačkou stanovujúcou hodnotu projektových prác Českej komory architektov vítaná,
 • rámcová znalosť stavebného zákona, Vyhlášky 453/2000 MŽP,
 • skúsenosť s odhadom ceny stavby,
 • schopnosť práce s programom AutoCAD, skúsenosti s BIM,
 • bezúhonnosť, integrita, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť.

Miesto výkonu práce

Bratislava

Typ úväzku 

Plný úväzok

Ponúkaný plat

Od 1 600 EUR/mes.

Tarifný plat: 893,50€ Uvedený ponúkaný plat je funkčný plat podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý zohľadňuje priznanie príplatkov k tarifnému platu, najmä podľa schopností, výsledkov, rozsahu a kvality plnenia pracovných úloh úspešného uchádzača.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • Žiadosť (motivačný list) o zaradenie do výberového konania
 • Životopis
 • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Žiadosti spolu s profesijným životopisom doručte elektronicky najneskôr do 10.5.2023. Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.