Samostatný odborný referent – Architekt(ka) / urbanista(ka), MIB

Kariéra
26. marca 2021

Hľadáme nového kolegu alebo kolegyňu na sekciu územného plánovania

 • Plný úväzok
 • Ponúkaný plat: od 1.300 €
 • Tarifný plat: od 810,50 €
 • Uvedený ponúkaný plat je tarifný podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • Prihlásiť sa

Popis pracovného miesta

 • spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie mesta,
 • spracovanie urbanistických štúdií, zadaní, overovacích a vyhľadávacích štúdií,
 • participácia na tvorbe koncepcie a metodiky v oblasti územného plánovania, príprava substanovísk hlavného mesta SR Bratislavy k spracovaným územnoplánovacím podkladom a k spracovanej územnoplánovacej dokumentácii podľa príslušných ustanovení stavebného zákona

Zamestnanecké výhody, benefity

 1. Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, príspevok do DDS 2 %
 2. Možnosť profesijného a odborného rastu (domáce a zahraničné konferencie a prednášky)
 3. Ďalšie benefity:
 • pružný pracovný čas
 • príspevok na stravovanie formou Up Slovensko stravovacej karty
 • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
 • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
 • možnosť čiastočného home-office
 • multisport karta

4. Práca pre prestížneho zamestnávateľa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore priestorové plánovanie, architektúra, urbanizmus
 • odborná prax v odbore minimálne 2 roky
 • základná znalosť územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov prípadne územných plánov zón na území hlavného mesta SR Bratislavy,
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie
 • počítačové znalosti:   Office – pokročilý

                                   Sketch up – pokročilý

                                   Autocad – pokročilý

                                   Grafické nástroje Adobe – pokročilý

                                   GIS (arcgis, arcview, qgis) – výhodou

Vítané pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti výhodou:

 • znalosť cudzieho jazyka,
 • rámcová znalosť prvej časti zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a  vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii,
 • rámcová znalosť prvej časti zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a  vyhlášky MŽP SR č. 55/2001,
 • odborná prax v štátnej správe, alebo v samospráve,
 • Autorizácia SKA

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania /motivačný list /max. dve normostrany/
 • Životopis /max. 4 normostrany/
 • Vyplnený osobný dotazník – vzdelanie + prax /nájdete na www.bratislava.sk/
 • Vyplnené čestné vyhlásenie na účely započítania praxe /nájdete na www.bratislava.sk/
 • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
 • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • V životopise a dotazníku je potrebné uviesť presný dátum začiatku a ukončenia pracovného pomeru /deň, mesiac, rok/ a taktiež uviesť presné dátumy v prípade požadovanej praxe.

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor iba vybraných uchádzačov.