Samostatný/á odborný/á referent/ka na sekcii verejných priestorov

Kariéra
28. mája 2021

  • Plný úväzok
  • Ponúkaný plat: od 1 200 EUR/mes.
  • Tarifný plat: 802,00 €
  • Uvedený ponúkaný plat je funkčný plat podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý zohľadňuje priznanie príplatkov k tarifnému platu.

Prihlásiť sa

Popis pracovného miesta

1. Samostatná činnosť pri spracovávaní zadaných úloh vedúcim útvaru.

2. Tvorba manuálu verejných priestorov a jeho častí alebo iných územnoplánovacích strategických a koncepčných dokumentoch mesta.

3. Rešerš a analytická činnosť pri zhromažďovaní dát, dokumentov, manuálov a iných podkladov potrebných pre vykonávanie zadaných úloh.

4. Práca v teréne – zbieranie potrebných dát / meranie, tvorenie fotodokumentácie.

5. Koncepčná práca na projektoch konkrétnych verejných priestorov, priestorové overovacie a usmerňovacie štúdie.

6. Koordinácia profesií a inštitúcií podieľajúcich sa na tvorbe verejného priestoru (architekti, urbanisti, dopravní inžinieri, stavební inžinieri, krajinní a záhradní architekti, predstavitelia verejnej správy, mestských podnikov, privátnych inštitúcií a pod…).

7. Štylizácia odborných textov s grafickou prílohou.

Zamestnanecké výhody, benefity

1.     Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny,valorizácia , príspevok do DDS 2 – 3%

2.     Ďalšie benefity:

–         pružný pracovný čas

–         sociálna politika – príspevok na stravovanie formouCallio                 stravovacej karty, sociálna výpomoc

–         2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnejsily

–         multisport karta

–         zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámeczákona

3.     Možnosť profesijného a odborného rastu (domácea zahraničné konferencie a prednášky)

4.     Práca pre prestížneho zamestnávateľa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore architektúra/ urbanizmus/ územné plánovanie.

2. Znalosť práce s programami používanými v projekčnej a grafickej praxi (AutoCAD, SketchUP, Adobe alebo iné).

3. Schopnosť formulovať štylisticky kvalitný a precízny text v slovenskom jazyku.

4. Schopnosť grafického vyjadrovania.

5. Bezúhonnosť, schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, precíznosť, zanietenosť pre tému verejných priestorov.

5. Znalosť viacerých cudzích jazykov výhodou.

6. Znalosť legislatívneho a metodického rámca v projekcii (STN, zákony, vyhlášky a nariadenia, poriadok Slovenskej komory architektov).

7. Schopnosť získavania a analytického spracovania dokumentov a dátových vstupov.

8. Skúsenosť s prácou pre verejnú správu ako dodávateľ alebo vo verejnej správe ako  zadávateľ výhodou.

9. Prax v odbore výhodou- min. 3roky

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

  • Žiadosť o zaradenie do výberového konania / motivačný list /
  • Životopis /max. 4 normostrany/
  • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
  • Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4  zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Poznámka:

Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky najneskôr do dátumu 10.6.2021

Prihlásiť sa