Riaditeľ/ka Sekcie tvorby mestských priestorov

Kariéra
5. júna 2024

Pridaj sa k nám a prispej k tvorbe lepšej Bratislavy pre všetkých ako riaditeľ/ka Sekcie tvorby mestských priestorov.

Popis pracovných úloh

Rámcová náplň práce:

 • Zavádzanie projektového manažmentu a prístupov k tvorbe verejných priestorov
 • Riadenie a kontrola činností v oblasti personálnej agendy, finančného manažmentu, procesu verejných obstarávaní, úloh plynúcich z Hlavného mesta SR Bratislavy.
 • Zabezpečenie plynulého fungovanie prevádzkových a organizačných činností sekcie tvorby mestských priestorov Metropolitného inštitútu Bratislavy.
 • Spolupráca a komunikácia s partnerskými organizáciami MIBu, magistrátom HM BA a ostatných organizácií mesta ohľadom plnenia projektových činností.
 • Zodpovedať za efektívnu spoluprácu s vedeniami mestských častí HM BA
 • Manažovanie projektov vo verejnom priestore (výber lokalít, príprava zoznamu, komunikácia s mestskými organizáciami a mestskými časťami).
 • Spracovanie overovacích štúdií – preverenie realizovateľnosti požadovaného lokalitného programu, výšky investície, predpokladanej hodnoty zákazky na projekčné práce
 • Spracovanie zadaní (definovanie lokalitného programu, definovanie urbanistických, architektonických, krajinárskych a interiérových požiadaviek, definovanie stavebných štandardov, definovanie rozsahu a podrobnosti projektovej dokumentácie, stanovenie termínov na spracovanie)
 • Zadávanie úloh, kontrola a poskytovanie usmernení za MIB vo vzťahu k externým dodávateľom
 • Preberanie a kontrola hotovej projektovej dokumentácie, spracovanie žiadostí o opravu
 • Koordinácia s ostatnými sekciami MIB a ďalšími organizáciami v rámci súvisiacej agendy
 • Plnenie ostatných úloh podľa pokynov zamestnávateľa
 • Iné úlohy najmä súvisiace s prevádzkou a organizáciou MIBu.

Zamestnanecké výhody a benefity

1. Peňažné benefity:

 • osobné príplatky a odmeny
 • príspevok do DDS 2-3%

2. Ďalšie benefity:

 • pružný pracovný čas
 • sociálna politika: príspevok na stravovanie
 • Multisport karta
 • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
 • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
 • príspevok na dopravu

3. Možnosť profesijného a odborného rastu

4. Školenia

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požiadavky na vzdelanie, schopnosti a odborné znalosti:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
 • Vzdelanie technického zamerania prípadne architektúry je výhodou.
 • Minimálne 5 rokov odbornej praxe.
 • Riadiaca prax min. 2 roky.
 • Skúsenosť s procesmi a výkonom činností samosprávy výhodou.
 • Systémový prehľad v oblasti zapájania verejnosti do rozhodovania.
 • Skúsenosť s prácou s ľuďmi z rôznych sektorov.
 • Základné facilitačné zručnosti.
 • Strategické myslenie, projektové myslenie, organizačné a riadiace schopnosti.
 • Schopnosť komunikovať s rôznymi cieľovými skupinami s empatiou a porozumením.
 • Schopnosť nastaviť a rozvíjať dôveru medzi rôznymi skupinami a sektormi.
 • Ovládanie práce s PC na štandardnej užívateľskej úrovni (Word, Excel, Internet).
 • Bezúhonnosť, schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, precíznosť, zanietenosť, flexibilita.

Miesto výkonu práce

Bratislava

Typ úväzku 

Plný úväzok

Ponúkaný plat

Od 2500 EUR/mes.

(Tarifný plat: 1203,50 € ) Uvedený ponúkaný plat je funkčný plat podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niekto-rých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý zohľadňuje priznanie príp-latkov k tarifnému platu, najmä podľa schopností, výsledkov, rozsahu a kvality plnenia pra-covných úloh úspešného uchádzača.

Informácie o výberovom konaní

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania /motivačný list/
 • životopis /max.4 normostrany /
 • fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Poznámka:

Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky najneskôr do 24.06.2024