Riaditeľ/ka Sekcie tvorby mestských priestorov

Kariéra
24. októbra 2023

Program Živé miesta, príprava súťaže na Hlavnú stanicu či plánovanie rozvoja Sadu Janka Kráľa - to sú projekty, ktorým sa venuje Sekcia tvorby mestských priestorov. Ako jeho riaditeľ/ka budeš riadiť tím architektov a architektiek a podieľať sa na zlepšení verejných priestorov Bratislavy a ďalších projektoch, ktoré posúvajú mesto napred.

Popis pracovných úloh

Rámcová náplň práce:

 • Zavádzanie princípov tvorby politík, projektového manažmentu
 • Riadenie a kontrola činností v oblasti personálnej agendy, finančného manažmentu, procesu verejných obstarávaní, úloh plynúcich z Hlavného mesta SR Bratislavy.
 • Zabezpečenie plynulého fungovania prevádzkových a organizačných činností Sekcie tvorby mestských priestorov Metropolitného inštitútu Bratislavy.
 • Spolupráca a komunikácia s partnerskými organizáciami MIB, magistrátom HM BA a ostatných organizácií mesta ohľadom plnenia projektových činností.
 • Zodpovedať za efektívnu spoluprácu s vedeniami mestských častí.
 • Manažovanie projektov vo verejnom priestore (výber lokalít, príprava zoznamu, komunikácia s mestskými organizáciami a mestskými časťami).
 • Plnenie ostatných úloh podľa pokynov zamestnávateľa
 • Iné úlohy najmä súvisiace s prevádzkou a organizáciou MIB.
 • Spracovanie overovacích štúdií – preverenie realizovateľnosti požadovaného lokalitného programu, výšky investície, predpokladanej hodnoty zákazky na projekčné práce.
 • Spracovanie zadaní (definovanie lokalitného programu, definovanie urbanistických, architektonických, krajinárskych a interiérových požiadaviek, definovanie stavebných štandardov, definovanie rozsahu a podrobnosti projektovej dokumentácie, stanovenie termínov na spracovanie).
 • Zadávanie úloh, kontrola a poskytovanie usmernení za MIB vo vzťahu k externým dodávateľom.
 • Preberanie a kontrola hotovej projektovej dokumentácie, spracovanie žiadostí o opravu.
 • Koordinácia s ostatnými sekciami MIB a ďalšími organizáciami v rámci súvisiacej agendy.

Zamestnanecké výhody a benefity

1. Peňažné benefity:

– osobné príplatky a odmeny
– príspevok do DDS 2-3%

2. Ďalšie benefity:

– pružný pracovný čas
– sociálna politika: príspevok na stravovanie
– Multisport karta
– 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
– zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona

3. Možnosť profesijného a odborného rastu

4. Školenia

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požiadavky na vzdelanie, schopnosti a odborné znalosti:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
 • Vzdelanie technického zamerania prípadne architektúry je výhodou.
 • Minimálne 5 rokov odbornej praxe.
 • Riadiaca prax min. 2 roky.
 • Skúsenosť s procesmi a výkonom činností samosprávy výhodou.
 • Systémový prehľad v oblasti zapájania verejnosti do rozhodovania.
 • Skúsenosť s prácou s ľuďmi z rôznych sektorov.
 • Základné facilitačné zručnosti.
 • Strategické myslenie, projektové myslenie, organizačné a riadiace schopnosti.
 • Schopnosť komunikovať s rôznymi cieľovými skupinami s empatiou a porozumením.
 • Schopnosť nastaviť a rozvíjať dôveru medzi rôznymi skupinami a sektormi.
 • Ovládanie práce s PC na štandardnej užívateľskej úrovni (Word, Excel, Internet).
 • Bezúhonnosť, schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, precíznosť, zanietenosť, flexibilita.

Miesto výkonu práce

Bratislava

Typ úväzku 

Plný úväzok

Ponúkaný plat

Od 1 800 EUR/mes.

Tarifný plat: 1203,50€ Uvedený ponúkaný plat je funkčný plat podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý zohľadňuje priznanie príplatkov k tarifnému platu, najmä podľa schopností, výsledkov, rozsahu a kvality plnenia pracovných úloh úspešného uchádzača.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania (motivačný list)
 • Životopis v rozsahu do 4 A4
 • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
 • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky najneskôr do 13.11.2023. Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.