Riaditeľ/ka sekcie súťaží

Kariéra
12. novembra 2021

Prihlásiť sa

Popis pracovného miesta

Riadi, zabezpečuje, organizuje a zodpovedá za chod sekcie súťaží. Má prehľad o všetkých projektoch na sekcii a aktívne vstupuje do strategických plánov a projektov v meste.

Hlavné činnosti:

 • Riadenie, zabezpečovanie, organizovanie odbornej činnosti sekcie súťaží
 • Zodpovednosť za prípravu, vyhlasovanie a manažment súťaží návrhov a iných foriem verejného obstarávania služieb architekta na základe kvalitatívnych kritérií a činnosti súvisiace s touto agendou
 • Aplikovanie projektového riadenia, procesov k efektívnemu plneniu úloh, nastavenie priorít v rámci tímu
 • Koordinovanie projektov, úloh, cieľov, kompetencií v rámci tímu
 • Zabezpečenie plynulého fungovania prevádzkových a organizačných činností sekcie
 • Riadenie a kontrola činností v oblasti personálnej agendy
 • Účasť na rokovaniach s tretími stranami
 • Spolupráca s ostatnými sekciami Metropolitného Inštitútu Bratislavy, magistrátu, mestskými organizáciami, mestskými časťami a ďalšími subjektmi pri plnení agendy sekcie

Zamestnanecké výhody, benefity

1.    Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny,  príspevok do DDS 2 – 3%

2.    Ďalšie benefity:

–  pružný pracovný čas

–  sociálna politika – príspevok na stravovanie formouUp stravovacej karty

–  2 dni v kalendárnom roku na regeneráciupracovnej sily

–  zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámeczákona

– Multisport karta

3.    Možnosť profesijného a odborného rastu (domácea zahraničné konferencie a prednášky)

4.    Práca pre prestížneho zamestnávateľa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Povinné požiadavky na vzdelanie, pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa: architektonické, stavebné, právne alebo projektové zameranie výhodou
 • Riadiaca prax minimálne 1 rok
 • Odborná prax v oblasti architektúry, stavebníctva alebo projektového manažmentu minimálne 3 roky
 • Skúsenosť so súťažami návrhov výhodou – v role organizátora, účastníka alebo porotcu
 • Autorizácia v SKA alebo SKSI výhodou
 • Bezúhonnosť
 • Samostatnosť, spoľahlivosť, koncepčné myslenie, flexibilita, odolnosť voči stresu, dobré komunikačné schopnosti
 • Vytrvalosť, dôslednosť, zmysel pre detail, zameranie na reálny výsledok – kvalitnú postavenú stavbu
 • Znalosť angličtiny
 • Ovládanie PC na užívateľskej úrovni
 • Schopnosť efektívne motivovať a zodpovedne viesť oddelenie,
 • Schopnosť analyticky a logicky myslieť, systematicky pracovať a orientovať sa v procesoch, navrhovať efektívne riešenia,
 • Schopnosť otvorene a efektívne komunikovať s oddelením, aktérmi ako aj s verejnosťou, vrátane verejných prezentácií.
 • Základné facilitačné zručnosti

 Vítané  pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti výhodou:

 • znalosť iného cudzieho jazyka.
 • skúsenosť s procesmi a výkonom činností samosprávy

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. životopis v rozsahu do 2 A4
 3. motivačný list – na tému riadiaceho prístupu v rozsahu do 2 A4, v ktorom budú uvedené skúsenosti kandidáta so súťažami návrhov a jeho predstava o vedení danej agendy
 4. fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
 5. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.

Súčasťou výberového procesu môže byť spracovanie prípadovej štúdie/úlohy.

Žiadosti spolu s profesijným životopisom doručte elektronicky najneskôr do 29.11.2021.

Prihlásiť sa