PR špecialistka/špecialista

Kariéra
28. júna 2023

Od rekonštrukcie Námestia slobody a ďalších verejných priestorov po urbanistické štúdie. Naše projekty pomáhajú Bratislave meniť sa na moderné mesto. Pripoj sa do tímu a pomôž nám šíriť prínosy a myšlienky aktivít MIB všetkým obyvateľom a obyvateľkám mesta.

Popis pracovných úloh

Rámcová náplň práce:
Získavanie a spracúvanie informácií a vysvetlení pre verejnosť, masmediálnu oblasť alebo iné inštitúcie.

1. Zodpovednosť za komunikáciu s médiami

 • príprava tlačových správ, stanovísk a podkladov na tlačové konferencie,
 • tvorba komunikačného plánu,
 • tvorba PR kampaní jednotlivým projektom MIB vrátane ich mediálneho pokrytia,
 • aktívna komunikácia s médiami,
 • odpovedanie na otázky médií,
 • monitorovanie a vyhodnocovanie PR aktivít,
 • zodpovednosť za vzťahy s médiami,

2. Tvorba obsahu

 • Komplexná príprava textov o projektoch na webovú stránku mib.sk
 • Písanie blogov, odborných príspevkov
 • Práca s textom, editovanie textov, príprava onepagerov

3. Komunikácia s verejnosťou

 • odpovedanie na otázky verejnosti a dotknutých subjektov
 • tvorba newslettrov

4. Pomoc s koordináciou a mediálna podpora podujatí MIB

Zamestnanecké výhody a benefity

1. Peňažné benefity:

 • osobné príplatky a odmeny, valorizácia
 • príspevok do DDS 2-3%

2. Ďalšie benefity:

 • pružný pracovný čas
 • možnosť využitia 2 dni Home office v týždni
 • sociálna politika: príspevok na stravovanie
 • Multisport karta
 • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
 • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
 • príspevok na dopravu

3. Možnosť profesijného a odborného rastu (domáce a zahraničné konferencie a prednášky)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požiadavky na vzdelanie, pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa,
 • minimálne 3 roky skúseností v oblasti PR a komunikácie,
 • výborné komunikačné a organizačné schopnosti
 • ideálne fanúšik alebo fanúšička architektúry a urbanizmu s prehľadom o mestských témach
 • skúsenosti s tvorbou multimediálneho obsahu výhodou
 • skúsenosti s organizáciou a dramaturgiou podujatí výhodou
 • skúsenosti s foto a video tvorbou výhodou
 • výborná znalosť slovenského jazyka
 • anglický jazyk na komunikatívnej úrovni
 • bezúhonnosť
 • komunikatívnosť, dochvíľnosť, zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť, orientácia na cieľ, precíznosť, flexibilita, odolnosť proti stresu, tímový hráč alebo hráčka

Miesto výkonu práce

Bratislava

Typ úväzku 

Plný úväzok

Ponúkaný plat

Od 1 400 EUR/mes.

Tarifný plat: 893,5€ Uvedený ponúkaný plat je funkčný plat podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý zohľadňuje priznanie príplatkov k tarifnému platu, najmä podľa schopností, výsledkov, rozsahu a kvality plnenia pracovných úloh úspešného uchádzača.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • žiadosť (motivačný list) o zaradenie do výberového konania
 • životopis
 • fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti spolu s požadovanými prílohami doručte elektronicky najneskôr do 16.7.2023. Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov. Súčasťou výberového procesu môže byť spracovanie prípadovej štúdie/úlohy.