Office manager/ka pre MIB

Kariéra
13. októbra 2023

Staň sa súčasťou MIB a postaraj sa o chod nášho úradu. Budeš mať na starosti každodenné administratívne maličkosti a ďalšie úlohy, ktorými budeš robiť z MIBu príjemné miesto na prácu.

Rámcová náplň práce:

1. Komplexná podpora chodu Kancelárie riaditeľa:

 • Spravovanie a organizovanie kalendára a podpora činností riaditeľa MIB – prijímanie návštev, príprava podkladov na rokovania, zabezpečovanie porád, tvorba zápisníc,
 • Interná komunikácia so zamestnancami a zastrešenie eventov – teambuildingy, školenia, verejné prerokovania,
 • Podpora v personálnej agende – dochádzka, stravné a dohodárske výkazy, pracovné cesty,
 • Administratívna a ekonomická činnosť – vedenie pokladne, evidencia, tvorba a zverejňovanie objednávok, faktúr, dohôd, príprava podkladov na verejné obstarávanie, vedenie poštovej korešpondencie, evidencia dokumentov,
 • Podpora v zabezpečení chodu užívaných budov (facility manažment),
 • Komunikácia s externými dodávateľmi pri zabezpečovaní prevádzkovej agendy.

2. Získavanie a spracúvanie informácií a vysvetlení pre verejnosť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, masmediálnu oblasť, zazmluvnených partnerov alebo iné inštitúcie

Zamestnanecké výhody a benefity

1. Peňažné benefity:

 • osobné príplatky a odmeny, valorizácia,
 • príspevok do DDS 2-3%.

2. Ďalšie benefity:

 • pružný pracovný čas,
 • možnosť využitia 2 dni Home office v týždni,
 • sociálna politika: príspevok na stravovanie,
 • Multisport karta,
 • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily,
 • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona,
 • príspevok na dopravu.

3. Možnosť profesijného a odborného rastu (domáce a zahraničné konferencie a prednášky).

4. Školenia.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Povinné požiadavky na vzdelanie, pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (študijné zameranie: právo, verejná správa výhodou),
 • Požadujeme minimálne 1 rok odbornej praxe,
 • Prax vo verejnej správe výhodou,
 • Prehľad v oblasti samosprávy – inštitucionálne postavenie, kompetencie,
  rozhodovacie procesy – výhodou,
 • Anglický jazyk, min. na úrovni B1 (bez potreby dokladovania certifikátom),
 • Bezúhonnosť, schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, precíznosť, zanietenosť pre témy Bratislavy,
 • Ovládanie PC na používateľskej úrovni, znalosť práce s programami balíku Office365 výhodou,
 • Komunikatívnosť, asertívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita,
  odolnosť proti stresu, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné a analytické
  myslenie,
 • Schopnosť efektívne riešiť problémové situácie, rozvinuté mäkké zručnosti,
  komunikačné zručnosti, negociačné zručnosti, aktívne počúvanie, konštruktívna
  spätná väzba, asertívna komunikácia,
 • Nadšenie pre oblasť verejnej správy, tvorby verejných politík, vyjednávania.

Miesto výkonu práce

Bratislava

Typ úväzku 

Plný úväzok

Ponúkaný plat

1 200 EUR/mes.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania (motivačný list),
 • životopis (max. 4 normostrany),
 • fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť spolu s požadovanými prílohami doručte elektronicky najneskôr do 26.10.2023. Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.