Junior architekt/architektka na Sekcii verejných priestorov

Kariéra
4. júla 2023

Ako junior architekt/architektka sa budeš spolupodieľať na tvorbe manuálu verejných priestorov alebo iných strategických a koncepčných dokumentoch mesta, pracovať na projektoch konkrétnych verejných priestorov.

Popis pracovných úloh

 • samostatná činnosť pri spracovávaní zadaných úloh vedúcim sekcie,
 • rešerš a analytická činnosť pri zhromažďovaní dát, dokumentov, manuálov a iných podkladov potrebných pre vykonávanie zadaných úloh,
 • štylizácia odborných textov s grafickou prílohou.

Zamestnanecké výhody a benefity

1. Peňažné benefity:

 • osobné príplatky a odmeny
 • príspevok do DDS 2-3%

2. Ďalšie benefity:

 • pružný pracovný čas
 • sociálna politika: príspevok na stravovanie
 • Multisport karta
 • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
 • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
 • príspevok na dopravu

3. Možnosť profesijného a odborného rastu (domáce a zahraničné konferencie a prednášky)

4. Školenia

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Povinné požiadavky na vzdelanie, pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore architektúra/urbanizmus/územné plánovanie – výhodou,
 • prax v projekcii výhodou,
 • schopnosť práce s programom a rámcová znalosť programov, formátov a postupov používaných v projekčnej a grafickej praxi,
 • schopnosť formulovať štylisticky kvalitný a precízny text v slovenskom jazyku,
 • schopnosť grafického vyjadrovania,
 • bezúhonnosť, schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, precíznosť, zanietenosť pre tému verejných priestorov,
 • znalosť viacerých cudzích jazykov výhodou,
 • znalosť legislatívneho a metodického rámca v projekcii (STN, zákony, vyhlášky a nariadenia, poriadok Slovenskej komory architektov),
 • schopnosť získavania a analytického spracovania dokumentov a dátových vstupov,
 • skúsenosť s prácou pre verejnú správu ako dodávateľ alebo vo verejnej správe ako  zadávateľ výhodou.

Miesto výkonu práce

Bratislava

Typ úväzku 

Plný úväzok

Ponúkaný plat

Od 1 300 EUR/mes.

Tarifný plat: 884,50 €. Uvedený ponúkaný plat je funkčný plat podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý zohľadňuje priznanie príplatkov k tarifnému platu, najmä podľa schopností, výsledkov, rozsahu a kvality plnenia pracovných úloh úspešného uchádzača.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania (motivačný list),
 • životopis (max. 4 normostrany),
 • fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť spolu s požadovanými prílohami doručte elektronicky najneskôr do 17.07.2023. Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.