Hľadáme PR špecialistu(ku)

Kariéra
25. februára 2021

Objem a počet našich projektov rastie, a preto hľadáme nového človeka do komunikačného tímu. Hľadáme niekoho, kto nám pomôže priblížiť naše myšlienky a činnosť všetkým obyvateľom a obyvateľkám Bratislavy.

 • Plný úväzok
 • Ponúkaný funkčný plat: od 1300 EUR/mes.
 • Tarifný plat: od 699,50 €
 • Uvedený ponúkaný plat je tarifný podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Popis pracovného miesta

Získavanie a spracúvanie informácií a vysvetlení pre verejnosť, masmediálnu oblasť alebo iné inštitúcie.

1.Zodpovednosť za komunikáciu s médiami:

 • príprava tlačových správ, stanovísk a podkladov na tlačové konferencie
 • tvorba komunikačného plánu
 • tvorba PR kampaní jednotlivým projektom MIB vrátane ich mediálneho pokrytia
 • aktívna komunikácia s médiami
 • odpovedanie na otázky médií
 • monitorovanie a vyhodnocovanie PR aktivít
 • zodpovednosť za vzťahy s médiami

2.Tvorba obsahu:

 • Komplexná príprava textov o projektoch na webovú stránku mib.sk
 • Písanie blogov, odborných príspevkov
 • Práca s textom, editovanie textov, príprava onepagerov

3.Komunikácia s verejnosťou:

 • odpovedanie na otázky verejnosti a dotknutých subjektov
 • tvorba newslettrov

4.Pomoc s koordináciou a mediálna   podpora podujatí MIB

Zamestnanecké výhody, benefity

Peňažné benefity: 

 • osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS 2 – 3 %

Ďalšie benefity:

 • pružný pracovný čas,
 • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily,
 • možnosť čiastočného home-office,
 • multisport karta,
 • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona.
 • sloboda a samostatnosť pri plnení pracovných úloh
 • kreatívna a zmysluplná práca priestor pre sebarealizáciu
 • možnosť profesijného a odborného rastu

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Minimálne vysokoškolské vzdelanie I.stupňa
 • Minimálne 3 roky skúseností v oblasti PR a komunikácie
 • Výborné komunikačné a organizačné schopnosti
 • Ideálne fanúšik alebo fanúšička architektúry a urbanizmu s prehľadom o mestských témach
 • Skúsenosti s tvorbou multimediálneho obsahu výhodou
 • Skúsenosti s organizáciou a dramaturgiou podujatí výhodou
 • Skúsenosti s foto a video tvorbou výhodou
 • Výborná znalosť slovenského jazyka
 • Anglický jazyk na komunikatívnej úrovni
 • Bezúhonnosť
 • Komunikatívnosť, dochvíľnosť, zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť, orientácia na cieľ, precíznosť, flexibilita, odolnosť proti stresu, tímový hráč alebo hráčka

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

1.     Žiadosť o zaradenie do výberového konania/motivačný list (max. dve normostrany)

2.     Životopis (max. 4 normostrany)

3.     Vyplnený osobný dotazník – vzdelanie + prax (nájdete v závere inzerátu, www.bratislava.sk )

4.     Vyplnené čestné vyhlásenie na účely započítania praxe (nájdete v závere inzerátu, www.bratislava.sk)

5.     Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania

6.     Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Súčasťou výberového procesu je úloha:

1. Zhodnoťte v pár bodoch komunikáciu MIB na sociálnych sieťach

 2. Pripravte správu pre médiá na tému Živé námestie /víťaz súťaže ešte nie je známy, ako príklad víťaza môžete zvoliť ktorýkoľvek zo zúčastnených ateliérov (rozsah do 500 slov)

Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte najneskôr do 8.3.2021